Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
понеділок - неділя
з 8:00 до 18:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

Конференція - Актуальні аспекти соціально-економічного розвитку України: погляд молоді


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ ім. Г.Е. ВЕЙНШТЕЙНА

 

І ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Актуальні аспекти соціально-економічного розвитку України: погляд молоді»

4 – 5 квітня 2019 р.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

≡ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • Економіка і розвиток галузей АПК.
 • Менеджмент, інвестиції та інновації в харчовому бізнесі.
 • Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку.
 • Маркетинг та логістика в агропромисловій сфері.
 • Особливості функціонування експортних логістичних систем.
 • Маркетингові аспекти економічного розвитку.
 • Облік і статистика на підприємствах галузі.
 • Фінансово-економічна безпека підприємств харчової промисловості.
 • Екологічний менеджмент харчових виробництв.
 • Соціально-економічні аспекти формування громадянської відповідальності у студентської молоді.

≡ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ≡

1. Матеріали оформлюються обсягом до 2 сторінок, формату А4, набрані у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2007.

2. Назва – шрифт «Times New Roman», 14 пт, напівжирний, регістр – все прописні, вирівнювання по центру.
Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал після назви тез, із зазначенням наукового ступеня і звання – шрифт «Times New Roman», 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру, нижче – повна назва організації.
Текст тез – через інтервал після назви організації, шрифт «Times New Roman», 14 пт.

3. Формули набираються у вбудованому редакторі Microsoft Equation і друкуються по центру, нумерація в кінці рядка.

4. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під ним жирним шрифтом, наприклад,
Рис. 1 – назва рисунка

5. Таблиці розміщуються по центру. Назва таб-лиці вказують через тире після її номера також по центру рядка жирним шрифтом, наприклад,
Таблиця 1 – назва таблиці

6. Скорочені позначення фізичних величин виконуються латинськими символами відповідно до системи СІ.

7. Слово Література – набирають жирним шрифтом, перед ним – інтервал в 1 рядок.

8. Вимоги до структури тез доповідей:

 • назва;
 • автори;
 • організація;
 • основний текст складається з вступу, матеріалів і методів, результатів, висновків і літератури.

9. Вимоги до файлу.
Файл, створений у текстовому редакторе Microsoft Word 2003-2007 і збережений у форматі *.doc (*.docx), має бути названий за прізвищами авторів (наприклад, Іванов_Петров_Угольник.doc).

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету – ректор ОНАХТ, проф. Єгоров Богдан Вікторович,
т. + (048) 725-32-84.

Заст. голови оргкомітету:
проректор з наукової роботи, доц. Поварова Наталя Миколаївна,
т. + (048) 712-42-85
директор ННІПЕіМ ім.Г.Е.Вейнштейна, доц. Каламан Ольга Борисівна,
т. + (048) 712-42-93, 0935010966
доцент кафедри економіки промисловості, доц. Яблонська Наталія Валентинівна,
т. + (067) 785-27-68

Організаційний комітет конференції:
Зав. каф. менеджменту і логістики, проф. Савенко Ігор Іванович,
т. + (048) 712-41-33
Зав. каф. маркетингу, підприємництва і торгівлі, проф. Лагодієнко Володимир Вікторович,
т. + (048) 712-40-14
Зав. каф. економіки промисловості, проф. Павлов Олександр Іванович,
т. + (048) 712-40-66
Зав. каф. управління бізнесом, доц. Басюркіна Наталія Йосипівна ,
т. + (048) 712-40-15
Зав. каф. обліку та аудиту, проф. Немченко Валерій Вікторович,
т. + (048) 712-41-68
Зав. каф. економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, доц. Рогатіна Лідія Петрівна,
т. + (048) 712-42-41
Зав. каф. соціології, філософії і права, доц. Соловей Анатолій Олександрович,
т. + (048) 712-41-67
Декан ф-ту менеджменту, маркетингу і логістики, доц. Агеєва Ірина Миколаївна,
т. + (048) 712-42-45
Декан ф-ту економіки, бізнесу і контролю, доц. Купріна Наталія Михайлівна,
т. + (048) 712-41-45

 

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Для включення доповіді до програми конференції необхідно в електронному вигляді інформацію про автора і тези до 29 березня 2019 року надіслати на електронну пошту 7956619@gmail.com. При передачі заявок просимо вказати необхідність надання житла (поселення можливе в гуртожитку або в готелі академії). Повідомлення здійснюються в формі усних доповідей (до 10 хв) або стендових. За матеріалами конференції планується випуск збірника.

 

Онлайн-реєстрація