Навчально-науковий технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова


Директор
Директор
к.т.н., доц.
Солоницька Ірина Валеріївна

Сайт інституту
Сайт конференції

Технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова Одеської національної академії харчових технологій (ТІХП ім. М.В. Ломоносова) – це науково-навчальний центр, який об´єднує 17 провідних кафедр: технології переробки зерна; технології зберігання зерна; технології комбікормів і біопалива; харчової хімії; технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів; технології ресторанного і оздоровчого харчування; готельно-ресторанного бізнесу; туристичного бізнесу і рекреації; іноземних мов; технології м'яса, риби і морепродуктів; технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики; безпеки, експертизи та товарознавства; безпеки життєдіяльності; технології вина і енології; біохімії, мікробіології та фізіології харчування; біоінженерії і води, технологічного обладнання зернових виробництв. 

Діяльність ТІХП ім. М.В. Ломоносова передбачає:

  • забезпечення та реалізацію фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у рамках наукових шкіл, які функціонують в ОНАХТ;
  • участь у роботі міжгалузевих та науково-дослідних лабораторіях;
  • організацію та проведення професійних тренінгів, семінарів для фахівців та підприємств харчової та зернопереробної промисловості;
  • вияв талановитої студентської молоді для створення майбутньої професійної еліти України, яка забезпечить формування нових прибуткових ідей для бізнеса;
  • реалізацію сучасних вимог до освіти на основі теоретично-аналітичної і практичної інформації о світових, європейських, українських тенденціях розвитку харчової та зернопереробної промисловості, участь у навчальному процесі провідних спеціалістів харчової галузі;
  • міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, фірмами, фондами, профільними асоціаціями, провідними європейськими центрами, а також участь студентів у міжнародних грандах;
  • проведення наукових досліджень та розробок студентами, створення конкурентоспроможних на світовому ринку науково-прикладних розробок та новітніх технологій у харчовій галузі, впровадження інноваційної діяльності та забезпечення на цій основі умов здійснення поглибленої наукової і науково-технічної підготовки висококваліфікованих фахівців для підприємств харчової та зернопереробної промисловості;
  • сприяння накопиченню наукових знань, інтелектуальної власності магістрантами, аспірантами і докторантами для подальшого їх працевлаштування за фахом як наукових і науково-педагогічних працівників, розробників вітчизняних технологій, менеджерів науково-технологічного бізнесу та державного управління у сфері освіти, науки, техніки та технології;
  • здійснення трансферу новітніх технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперації та співробітництва з підприємствами харчової та зернопереробної промисловості;
  • підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, післядипломної підготовки та перепідготовки кадрів за головними напрямами наукової і науково-технічної діяльності ТІХП ім. М.В. Ломоносова.