Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
з 7:00 до 18:00
без вихідних

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Центр дистанційного навчання

Студентська наука


Керівництво академії постійно проводить активну роботу із залучення студентів до наукової роботи. Так, до наукових досліджень на першому етапі залучаються студенти молодших курсів, далі вони проходять поглиблений курс навчання в рамках загальних навчальних планів та досліджень, які виконуються на кафедрах під керівництвом провідних наукових спеціалістів. Таким чином, випускна робота бакалавра та магістра отримує риси детального наукового дослідження, що виконується на досить високому рівні. Логічним продовженням такої роботи є вступ до аспірантури.

Студенти беруть активну участь у наукових конференціях, де проходять апробацію результати їх досліджень, публікують наукові роботи у періодичних виданнях. Окремі студенти залучаються до виконання держбюджетних науково-дослідних робіт, тобто створені всі умови для впровадження багатоступеневої безперервної освіти студентів, у тому числі за індивідуальними планами з виконанням поглиблених наукових досліджень.

Значний внесок у висвітлення наукових досліджень вносять студенти академії: беруть активну участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних НДР, у т.ч. і на платній основі.

Проведення щорічної міжвузівської студентської наукової конференції, Всеукраїнської наукової конференції студентів по розділі «Харчові технології», Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій молодих учених і студентів: «Вода в харчовій промисловості», «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», «Інтеграційний та інноваційний напрямки розвитку індустрії гостинності», Всеукраїнських науково-технічних конференцій молодих учених і студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», «Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології», «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій» стало традицією в академії. Студенти факультетів активно беруть участь у цих конференціях і показують високу ерудицію й глибокі знання.

Важливим напрямом у розвитку творчого мислення та виявлення талановитої молоді є проведення вузівських олімпіад із навчальних дисциплін і спеціальностей.

Олімпіади є найбільш поширеною і масовою формою організації науково-дослідної роботи студентів в академії. Проведення студентських олімпіад дозволяє об´єктивно виявити обдаровану студентську молодь вже на перших курсах навчання.

Щорічно студенти беруть участь у конкурсах студентських наукових праць. Призери конкурсів нагороджуються Грамотами Міністра.

Студенти академії беруть участь у Міжнародній програмі культурного обміну WORK & TRAVEL USA, щорічно проходячи практику в США, Великобританії, Чехії, Німеччини, Франції, Польщі, Болгарії, Туреччини й інших країн.

Підвищує мотивацію до навчання і активне впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій: використання комп´ютерної техніки, локальних інформаційних мереж, Інтернету, аудіовізуальних та мультимедійних засобів викладання тощо.

Підтвердженням цього є значне збільшення часу, відведеного на самостійну роботу студентів у комп´ютерних класах і створеному електронному каталожному залі, що стало першим етапом реалізації концепції модернізації науково-технічної бібліотеки на основі комп´ютеризації і впровадження інноваційних технологій.

Для розвитку та впровадження сучасних методів підготовки студентів, покращення інформаційного забезпечення навчальних дисциплін, створення умов для впровадження дистанційної форми освіти в академії, продовжує свою роботу учбово-науковий центр інформаційних технологій.

У навчальному процесі широко використовуються можливості філій випускаючих кафедр і баз виробничої практики на Куліндоровському, Одеському, Новоукраїнському, Сквирському, Миронівському та інших комбінатів хлібопродуктів, Портовому елеваторі, хлібозаводах міста та інших підприємствах.

Результатом ефективної роботи Центру організації практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню є проведення уже традиційних ярмарок вакансій. Більшість випускників працевлаштовується на тих підприємствах, де проходила їх переддипломна практика.

Успішно працюють 9 навчально-науково-виробничих комплексів:

  • «Економічна наука і освіта» з Інститутом проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України;
  • «Естер» з Одеською філією Інституту біології південних морів ім. О.О.Ковалевського НАН України та Науково-виробничим підприємством «Аріадна»;
  • «Виноробство – наука і виробництво» з ЗАТ «Одесавинпром»;
  • «Виноградарство, виноробство – наука і виробництво» – з Національним науковим центром «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова НААН України і ЗАТ «Одеський завод шампанських вин»;
  • «Харчування та здоров´я» з ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України «Науково-дослідний і проектний інститут стандартизації і технології екобезпечної та органічної продукції» і ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування»;
  • «Переробка зерна – наука і виробництво» з Одеським селекційно-генетичним інститутом НААН України та ДП «Куліндоровським КХП»;
  • «Магарач» з Національним інститутом винограду і вина «Магарач» НААН України;
  • «Консервування - наука й виробництво» із ДП «Попельнянский консервний завод»;
  • «Освіта – наука – виробництво» з Національним науковим центром «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» НАН України та ДП ДГ «Таїровське».

В академії реалізовано сучасну модель поліморфної вищої освіти, яка орієнтована на поліфункціональний характер інженерної діяльності. Діють Школа комп´ютерних технологій, Школа іноземних мов «Success», Школа малого і середнього бізнесу, Школа викладацької майстерності та ін.

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У НАУКОВІЙ РОБОТІ

Кількість студентів рік

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ЗОВНІШНІХ КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ І ОЛІМПІАДАХ

Кількість студентів  
  - участь
  - нагороди
рік

КІЛЬКІСТЬ ВИДАНИХ СТАТЕЙ
РАЗОМ З ВИКЛАДАЧАМИ І САМОСТІЙНО

Кількість студентів  
  - разом з
викладачами
   - самостійно
рік