Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
понеділок - неділя
з 8:00 до 18:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

Студентська наука

 Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів академії

Одеська національна академія харчових технологій є центром активного наукового життя. Академія прагне до інновацій і завжди славиться якісним і професійним підходом до підготовки фахівців. Тут завжди раді талановитій молоді, яка займає активну життєву позицію і готова до наполегливої праці для освоєння майбутньої спеціальності.

Адміністрація академії постійно працює над тим, щоб в житті студентів було багато заходів і кожен першокурсник міг отримати відповіді на будь-які важливі питання.
Сьогодні у закладах вищої освіти використовується така форма освіти, яка припускає навчання студента у стінах ЗВО і конкретного підприємства. Така форма співробітництва представників науки і виробництва дозволяє цілеспрямовано готувати спеціалістів з перспективою подальшого їх працевлаштування. В академії деякі принципи даної форми навчання вже довгий період активно використовується, мають позитивні результати і динаміку розвитку, слідством чого є постійне впровадження нових моделей підготовки професіоналів.

Усього в 2017 р. до наукової роботи було залучено 2787 студентів, з яких 831 студенти займалися у 79 наукових гуртках; більше 410 студентів брали участь у всеукраїнських і міжнародних наукових заходах (конференціях, форумах, конкурсах, виставках тощо), у заходах, які організовані в ОНАХТ – біля 1546 студентів.

Науково-дослідна робота є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання студентів, які здатні творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення науки. Вирішенню цього завдання сприяє проведення кафедрами науково-дослідної роботи, яка органічно пов’язана з навчальним процесом і є його продовженням.

В академії створена потужна база для проведення науково-дослідної роботи студентів. Діють вісім навчально-науково-виробничих комплексів, більше 44 навчально-наукових лабораторій. У 2017 р. створені нові лабораторії: лабораторія сенсорного аналізу, навчально-виробнича лабораторія «Навчальний ресторан «112», навчально-наукова лабораторія «Музей обчислювальної техніки і інформатики».

В академії активно застосовуються такі форми науково-дослідної роботи студентів: участь у предметних олімпіадах; конкурсах науково-дослідних, дипломних і магістерських робіт; семінарах, конференціях, круглих столах; проведення Дня науки; робота в наукових і творчих гуртках; робота в науково-дослідних лабораторіях тощо.

Наукові лабораторії і гуртки, семінари і конференції – все це дозволяє студентові розпочати повноцінну наукову роботу.

У навчальному процесі широко використовуються можливості філій випускаючих кафедр і баз виробничої практики на Миронівському, Куліндоровському, Одеському, Сквирському, інших комбінатів хлібопродуктів, ПАТ ДП ЗПКУ «Одеський зерновий термінал», ПрАТ «Арцизьке ХПП», Одеському портовому елеваторі, хлібозаводах міста та інших підприємствах.

Тісні зв’язки з промисловістю дають змогу студентам проходити практику на сучасних підприємствах галузі. Серед таких підприємств: ТОВ СП «Нібулон», ПрАТ «Рамбурс-Елеватор», ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»; ТОВ «Агроком», ПрАТ «Укрелеваторпром», «Харківський комбікормовий завод» та інші.

Успішно працюють 8 навчально-науково-виробничих комплекси:

1. «Економічна наука і освіта» з Інститутом проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України.

2. «Естер» з Одеським філіалом Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України та Науково-виробничого підприємства «Аріадна».

3. «Виноробство – наука і виробництво» з ПАТ «Одесавинпром».

4. «Виноградарство, виноробство – наука і виробництво» з Національним науковим центром «Науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН і ПАТ «Одеський завод шампанських вин».

5. «Харчування та здоров’я» з ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України «Науково-дослідний і проектний інститут стандартизації і технології екобезпечної та органічної продукції» і ПАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування».

6. «Переробка зерна – наука і виробництво» з 2011 р. – філія ПАТ ДП Зернова корпорація України «Куліндоровський КХП» і Одеський селекційно-генетичний інститут.

7. «Консервування – наука і виробництво» з ДП «Попельнянський консервний завод».

8. «Освіта-наука-виробництво» з Національним науковим центром «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН України і ДП ДГ «Таїровське».

За результатами досліджень, під керівництвом викладачів або самостійно, студенти публікують тези доповідей і статті у наукових виданнях, беруть участь у наукових конференціях, семінарах. З метою розширення кругозору і постійної підтримки зв’язків з фахівцями вітчизняних та іноземних підприємств, відомих компаній регулярно проводяться тематичні лекції, наукові семінари, майстер-класи, літні школи, тренінги тощо.

Згідно з планом МОН України академія поводить 7 традиційних всеукраїнських наукових конференцій, а саме: з розділу «Харчові технології», «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», «Вода в харчовій промисловості», «Стан досягнення і перспективи холодильної техніки і технології», «Інформаційні управляючі системи і технології», «Еколого-енергетичні проблеми сучасності». В тісній взаємодії з деканатами і органами студентського самоврядування в академії організовано та проведено молодіжний форум «Енергоманія», «Нанофорум» і дві міжвузівські студентські наукові конференції. З року в рік кількість робіт збільшується, що свідчить про позитивну динаміку популяризації науки серед молоді. Кожна доповідь, ще раз доводила, що будь-яка проблема є багатогранною та, при правильному підході, може мати декілька раціональних рішень.

Для самореалізації і комунікації талановитої та ініціативної молоді в ОНАПТ організовано та проведено: фестиваль «Органічні продукти. Погляд у майбутнє», в якому брали участь викладачі, студенти, учні коледжів, а також майбутні студенти; фест «Солодкі перегони», який щорічно об’єднує майбутніх фахівців кондитерської галузі; конкурс «Барбекю-2017» (BBQ 2017), круглий стіл «Новітні межі харчової науки і технології», проведений кафедрою процесів, обладнання та енергетичного менеджменту; у лабораторіях академії, зокрема кулінарної майстерності, мехатроніки і робототехніки та інших щокварталу відбуваються майстер-класи.

Крім того, більше, ніж 240 студентів брали участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях і форумах, ось де які з них: XIII Мezinárodní vědecko-praktická konference «Moderní vymoženosti vědy–2017», Пшемислі, (Польща); White Nights: Business Conference for Game Industry м. Прага, (Чехія); МНПК «Продовольча безпека в контексті нових ідей та рішень», м. Семей, Казахстан; International scientific and practical congress «Scientific achievements 2017», Vienna (Австрія); ХІІ МНПК студентів й аспірантів «Техніка та технологія харчових виробництв», м. Могильов, (Білорусь); МНПК «Сучасний механізм функціонування торгового бізнесу і туристичної індустрії: реальність й перспективи», м. Мінськ, (Білорусь), «Interpipe TechFest 2017» у м. Дніпро, а також в Києві, Харкові, Львові, Луцьку, Тернополю та ін.

Значне місце у ланцюжку придбання навичок наукової роботи є участь у предметних олімпіадах. У 2017 році оновлений склад команд студентів-учасників олімпіад. У І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади брали участь близько 1721 студент з 62 дисциплін.

За результатами першого етапу, найкращих 91 студента було направлено для участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади, 13 з них посіли призові місця. Переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017 році стали:

Диплом за перше місце отримали:

 • зі спеціальності «Холодильні машини і установки» – Бабой Є.О. і Костенко Є.В., студенти факультету низькотемпературної техніки і технології;
 • зі спеціальності «Цивільний захист» – Нейченко М.М., студент факультету енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну;
 • зі спеціальності «Основи охорони праці» – Забранська Е.О., студентка факультету технології вина та туристичного бізнесу;
 • зі спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» – Тарасов М.В., студент факультету автоматизації, мехатроніки та робототехніки;
 • зі спеціальності «Готельна і ресторанна справа» – Івано К.О., студентка факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу;
 • зі спеціальності «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» – Манова Ю.О., студентка факультету технології вина та туристичного бізнесу.

Диплом за друге місце отримали:

 • зі спеціальності «Готельна і ресторанна справа» – Болдирєва Ю.В., студентка факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу;
 • з напряму підготовки «Гідравліка» – Радуш Д.С., студент факультету прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій;
 • з напряму підготовки «Екологічна безпека» – Бойко В.В., студент факультету прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій.

Диплом за третє місце отримали:

 • з напряму підготовки «Безпека життєдіяльності» – Платонов С.П., студент факультету прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій;
 • з напряму підготовки «Інформатика» – Шановський Б.Є., студент факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу;
 • зі спеціальності «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» – Дубовик Н.І., студентка факультету технології вина та туристичного бізнесу.

Команда студентів факультуту інформаційних технологій та кібербезпеки у складі Івасюка П.О., Терьошина О.В., Гладкова С.С., Райлян М.В., Чумака І.І. і Попкова М.О. брали участь у міжнародних змаганнях з розробки компьютерних ігор Global Game Jam, які відбулися на базі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету (зайняли загальнокомандне 4 місце) і завоювали право брати участь у Міжнародній конференції зі створення компьютерних ігор «White Nights Conference», яка проходитиме у лютому в м. Празі, (Чехія).

Також студенти академії брали участь у міжнародних олімпіадах, а саме:

 • Міжнародній студентській олімпіаді в сфері інформаційних технологій «IT-Universe-2017», студенти Латишев А., Бодня О., Пройденко О. (науковий керівник доц. Антонова А.Р.);
 • Міжнародній олімпіаді з програмування «KPI-OPEN 2017», студенти Шановський Б., Диков О., Барткова С. (науковий керівник доц. Антонова А.Р.);
 • Міжнародній олімпіаді з програмування на Кубок Векуа, студенти Шановський Б., Диков О., Барткова С. (науковий керівник доц. Антонова А.Р.).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.12.2016 р. № 1495 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016-2017 навчальному році» Одеська національна академія харчових технологій була визначена як базовий заклад освіти для проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади:

 • з напряму «Харчові технології та інженерія зі спеціальності «Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв;
 • з напряму «Енергомашинобудування» зі спеціальності «Холодильні машини та устаткування»;
 • з напряму «Готельна та ресторанна справа» зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа.

Також у 2017 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2017 р. № 414 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування у 2017 році» ОНАХТ визначена як базовий заклад освіти щодо проведення фіналу для переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.

Результати наукових досліджень студенти академії щороку подають на Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. За підсумками І туру із 40 студентів, які подали свої роботи на конкурс, нагороди отримали 29 студентів. На ІІ тур конкурсу направлено 25 робіт від 27 студентів до базових ЗВО. За підсумками Конкурсу (Наказ МОН України від 14.07.2017 № 1038) 5 студентів академії посіли призові місця: два І місця, одне – ІІ місце і два – ІІІ місця, крім того 18 студентів нагороджені грамотами та дипломами галузевих конкурсних комісій.

У 2017 року організовано участь студентів у таких конкурсах:

 • у ХІІ загальноакадемічному конкурсі студентських наукових робіт «Історія моєї академії», до конкурсної комісії було передано 48 робіт, переможцями стали 6 студентів;
 • на кращі дипломні проекти (магістерські роботи) за напрямами і спеціальностями академії. Аналіз дипломних робіт випускників академії свідчить, що більшість з них за своїм науково-технічним рівнем відповідають сучасному в Україні рівню розвитку економіки, мають наукову та практичну спрямованість. Проведено конкурс за напрямами і спеціальностями кожного факультету, визначено переможців з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня. В цілому по академії відзначено 148 студентів. Починаючи з 2017 року розпочалося створення архіву дипломних проектів і магістерських робіт, а також курсових проектів і робіт. Продовжується видання збірника розширених анотацій кращих дипломних і магістерських робіт, започаткований у 2016 році;
 • у фіналі ХІ Міжнародного конкурсу студентських рекламних та РR-проектів «Золотий компас», якій відбувся у Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця, дві студентські команди у складі студентів Жихарєвої Н.О., Кухар А.В., Родіній А.Б., Новак В.І., Бєлонок А.О., Олійника А.І. посіли два других місця: одне за роботу «Наступна зупинка – станція виноробна», а друге – за роботу «Винна дорога»;
 • у Міжнародному конкурсі рекламних проектів «Рекламний полігон», який відбувся у м. Києві, студентська команда спеціальності «маркетинг» «Хобі-і-Ти» у складі 8 чоловік здобула перемогу в номінації «Просування онлайн платформи i-Leаrn» і ІІ місце – у загальнокомандному заліку;
 • на базі Вінницького національного технічного університету відбувся Міжнародний відкритий дистанційний бліц-конкурс по WEB-дизайну і комп’ютерній графіки, у номінації «Краща програмна реалізація» студент факультету ІТтаК Сорочан Р. посів ІІІ місце;
 • у Міжнародному етапі мовно-літературного конкурсу студентської молоді ім. Т. Шевченка ІІІ місце посіла студентка факультету НТТ Жердецька Т.;
 • у Національному конкурсі студентських відео-робіт «Фінансова грамотність», який проводився Центром «Розвиток корпоративної та соціальної відповідальності» у м. Києві за підтримки компанії VISA, дві студентські команди академії у складі 5 і 3 чоловік вибороли перше місце і отримали грошову винагороду у 9,0 тис. грн. за відеоролик «Фінансово безграмотним присвячується»;
 • у І обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка студенти Жердецька Т., Курдасова Н. і Свінціцький Р. посіли І, ІІ і ІІІ місце відповідно;
 • студентська команда «Хобі-і-Ти» брала участь у Баттл ЗВО, «Innovation Market» (м. Київ) з проектом «Інноваційна інформаційна рекламна кампанія для еко-сертифікованої соняшникової олії ТМ «Олейна»;
 • у VI Всеукраїнському турнірі з історії в Київському університеті ім. Бориса Грінченка брали участь студенти Резвих В., Христова Г., Калита К., де отримали сертифікати;
 • у фіналі благодійного конкурсу «Харчові технології 2018», організованого фондом Бориса Колеснікова, який проходив у м. Києві, брали участь 11 студентів академії, з яких 7 стали переможцями і отримали сертифікати для поїздки на Міжнародну кондитерську виставку «ISM 2018» в Німеччину (м. Кельн).

У рамках Міжнародного форуму «Cosmetics Ukraine 2017» в секції «Освіта та кар'єра» підприємства парфумерно-косметичної галузі організували конкурс наукових робіт студентів за п’ятьма основними напрямами галузі. Перше місце і грант від компанії «Astra Cosmetic» у розмірі 5,0 тис. грн. отримала магістр кафедри технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів Єлизавета Дрозд за наукову роботу «Використання гідролізованих сироваткових білків в пудрі для обличчя з anti-age властивостями».

Все частіше студенти беруть участь у виставкових заходах на рівні з молодими ученими. Участь у таких заходах є відмінним способом апробації отриманих результатів досліджень, дозволяє молодим магістрантам набувати досвіду публічних виступів і навичок захисту результатів своїх досліджень, а також дозволяє отримати як конструктивну критику, так і корисні поради і рекомендації щодо коригування та продовження своїх досліджень.
Так, студенти академії брали участь у таких виставках: «Cosmetics Ukraine 2017», «IT-Forum 2017» «Kyiv Maker Faire», «Interpipe TechFest 2017», спеціалізованих виставках «Агро-Сфера», «Зерно-Сфера», «INPRODMASN», «Електроніка і енергетика», «Енергосфера», диплом І ступеню отримано студенткою Гук Ю. у спеціалізованому конкурсі дизайнерських ескізів «Є ідея!», який відбувся в рамках Міжнародної виставки «Ювелірний салон».

У 2017 році плідно працює Науково-дослідна лабораторія мехатроніки і робототехніки, яка у звітному році отримала статус FabLab лабораторії, єдиною в Україні, яка працює на базі закладу вищої освіти. Всі наукові розробки в рамках лабораторії ведуться за безпосередньою участю студентів. Стратегія лабораторії – активне залучення до роботи молоді з метою розвитку технічної освіти загалом і робототехніки безпосередньо. Лабораторія сьогодні це – другий тренінговий центр компанії «Camozzi» в Україні, тренінговий центр компанії «Festo» і одна з чотирьох IoT-Laboratory «Microsoft» в Україні.

Так на базі лабораторії постійно проводяться фестиваль мехатроніки і робототехніки «Robotronika», а також майстер-класи з розробки ігор. Не секрет, сьогодні розробка комп'ютерних ігор є добре налагодженим бізнесом, фахівці якого завжди користуються попитом серед роботодавців, але в академії знають секрет того, як улюблене хобі перетворити на улюблену професію. Також на базі лабораторії створено квадрокоптер «Stendhal», який використовується для зйомки. Над проектом працювали студенти 4 курсу Наталя Кучеренко і Костянтин Габуєв. Надалі планується створити док-станцію, яка працюватиме на сонячній енергії і буде станцією зарядки і моніторингу стану квадрокоптера. Подальші ідеї щодо розробки знаходяться у впровадженні такої системи для охорони міста.

Команда від Науково-дослідної лабораторії мехатроніки і робототехніки у складі Олега Лисака і Володимира Іванова брала участь у фестивалі-виставки технологій та винаходів «Kyiv Maker Faire», у семінарі на тему «Пневматичні приводи і засоби автоматизації», організованого ТОВ «КАМОЦЦІ» (м. Київ) брали участь студенти Гонгало В.О. і Дронов Ю.В., у «Соціальному Мейкатоні», який відбувся у Харкові, брали участь студенти Дронов Ю.О., Лисак О.І., Шипко А.І., де за свої роботи одержали схвальні відгуки.
Важливим показником активності студентів є отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. За участю студентів подано 15 заявок на корисні моделі та отримано 32 патенти. Загальна кількість винахідників серед студентів становила 36 осіб.

За участю студентів академії опубліковано 651 стаття і тези, з яких 226 – самостійно. У 2017 року надруковано збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів ОНАХТ у 2 томах і 6 збірників тез Всеукраїнських конференцій, проведених на базі академії.

Ефективно працює Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, який координує практику студентів та працевлаштування випускників ОНАХТ. Два рази на рік проводяться ярмарки вакансій, на них були присутні десятки роботодавців, які пропонували студентам старших курсів місця для проходження виробничої, технологічної та переддипломної практики.

Для студентів випускних курсів впроваджена навчальна дисципліна «Чинники успішного працевлаштування за фахом» у вигляді лекцій, практичних занять, а також тренінгів.
У 2017 р. значна увага приділялась практичній підготовці студентів, зокрема організації та проведенню різних видів практики і стажувань на провідних підприємствах та у закордонних закладах.

У рамках діючих договорів про співробітництво 107 студентів використали можливість підвищити рівень своїх знань в університетах і на підприємствах: Туреччини – 81 студент, США – 3 студенти, Франції – 8 студентів, Греції – 1 студент, Німеччини – 7 студентів і Болгарії – 7 студентів. Також у 2017 р. 19 студентів пройшли стажування на закордонних підприємствах і університетах (12 студентів у Польщі і 7 студентів у Франції).

За відмінне навчання та участь у науково-дослідній роботі кращі студенти отримують стипендії (у т.ч. Президента України – 8, Верховної Ради України – 4, Кабінету Міністрів України – 1, Соціальну стипендію Верховної Ради України – 1 та іменні стипендії від підприємств-партнерів).