Конференція - Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського

 

24-25 квітня 2018 року

проводить щорічну

ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ
«СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ»

 

Запрошуємо Вас прийняти участь у конференції

 

За результатами конференції буде видано збірку тез доповідей, на яку Ви можете посилатися у своїх наукових роботах.
Тези приймаються до 1 квітня за адресою: holodilni.mashini@gmail.com

 

Науковий комітет:

Єгоров Б.В. – ректор ОНАХТ, д.т.н., проф.
Капрельянц Л.В. – д.т.н., проф.
Косой Б.В. – директор ІХКЕ, д.т.н., проф. кафедри ТВЕ.
Хмельнюк М.Г. – завідувач кафедри ХУКП, д.т.н., проф.
Мілованов В.І. – завідувач кафедри КП, д.т.н., проф.
Симоненко Ю.М. – завідувач кафедри КТ, д.т.н., проф.
Тітлов О.С. – завідувач кафедри ТТТЕ, д.т.н., проф.
Радченко М.І. – НУК імені адмірала Макарова, д.т.н., проф.
Морозюк Л.І. – д.т.н., проф. кафедри КТ.
Наєр В.А. – заслужений діяч науки, д.т.н., проф. кафедри КТ.
Лагутін А.Ю. – д.т.н., проф. кафедри ХУКП.

Організаційний комітет:

 • Буданов В.О. – декан факультету НТТ.
 • Морозюк Л.І. - д.т.н., проф. кафедри КТ.
 • Грудка Б.Г. – асп. кафедри КТ.
 • Трандафілов В.В. – асп. кафедри ХУКП.
 • Константинов О.О. – магістрант.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ

 • холодильні машини і установки, теплові помпи;
 • теплообмінні апарати і процеси тепломасообміну;
 • робочі речовини холодильних машин;
 • системи кондиціювання повітря;
 • компресори та пневмоагрегати;
 • енергетичні та екологічні проблеми холодильної техніки;
 • холодильна технологія;
 • кріогенна техніка;
 • інформаційні технології в холодильній техніці.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Місце проведення – ауд. 202, вул. Дворянська, 1/3, Одеса, 65082.

 

Зразок тез в лектронному вигляді