Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
понеділок - неділя
з 8:00 до 18:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

Каталог інноваційних розробок


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

К А Т А Л О Г

інноваційних розробок
Одеської національної академії харчових технологій


п/п
Назва розробки Development name
І. Енергозбереження
1. Адсорбційні холодильники з комбінованими, у тому числі альтернативними джерелами енергії Refrigeration units with combined, including alternative energy sources
2. Енергозберігаючі технології сушіння зерна Energy-efficient grain drying technology
3. Ефективні системи автоматичного керування технологічними процесами з обмеженнями типу «аварійна ситуація» Efficient automatic control systems of the technological processes with the limitations of the «emergency situation» type
4. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень з проблем вибухобезпеки Decision Support System on Explosion Safety
5. Сонячні осушувально-випарні холодильні системи на основі тепломасообмінних апаратів з рухомою насадкою Solar refrigeration systems with preliminary drainage of air on the basis of heat-mass-transfer apparatus with fluidized bed pacing
6. Установка для рециклінгу рідкісних газів з метою їх повторного використання в наукоємних галузях Installation for recycling of rare gases with the purpose of their reuse in science sectors
7. Автоматизована холодильна установка з можливістю дослідження та удосконалення енергетичних характеристик обладнання Automated refrigeration system with the possibility for research and improvements of energy characteristics for system elements
8. Газоочисна установка на базі скрубера типу СПН із рухомою насадкою, що самоочищується, для перевантажувальних комплексів Gas cleaning unit on the basis of scrubber type SPN with self-purposing mobile plate for overload complexes
9. Сучасні енерго- та ресурсозберігаючі технології переробки зернової сировини в круп’яні продукти Modern energy-saving and resource saving technologies of processing of raw grain materials in grouts products
10. Спосіб підвищення енергетичної ефективності холодильного обладнання за рахунок застосування нанотехнологій Method of energy efficiency enhancement of compressor refrigeration systems by means of the implementation of nanothecnology
11. Блочна зерносушарка Block grain drye
12. Система теплової утилізації теплоти та пилу продукту The system of thermal utilization of heat and dust of the product
13. Нано-холодоагенти для парокомпресійного холодильного обладнання New nano-refrigerant for vaporcompression refrigeration equipment
ІІ. Обладнання та технології для агропромислового комплексу
1. Удосконалені технологій виробництва комбікормів і преміксів Improved technologies of mixed feed production
2. Технологія виробництва вітамінної кормової добавки Technology of production of vitaminal feeding additives
3. Транспортно-технологічний комплекс для попередньої очистки свіжозібраного зерна Transport-technological complex for preliminary refinement of newly harvested grain
4. Квадрокоптер для агропромислового комплексу Quadcopter for agriculture
5. Технології «відкладеного випікання» для хлібобулочних виробів спеціального призначення Technology "deferred baking" for bakery products for special purposes
6. Розробка технології хлібних виробів на основі зернових сумішей The development of the technology of cereal products based on grain mixtures
7. Система охолодження вологого зерна дрібнонасіннєвих культур The cooling system of small seeded crops wet grain
8. Мікрохвильова технологія біостімуляції, дезінсекції та знезараження насіння Microwave biostimulation, Desincected and Desinfection of seed technology
9. Удосконалення технології двошарового желейного мармеладу без або зі зниженим вмістом цукру Improving the technology of two-layer jelly marmalade without sugar or with its low content
10. Розробка технології ферментованих молочних напоїв діабетичного призначення Development of the technologies of diabetic fermented milk drinks
11. Розробка технології вітамінізованих купажованих рослинних олій The development of vitaminized blended vegetable oils technology
12. Створення технології отримання м'яса птиці поліпшеної якості The creation of technology for producing poultry meat with improved quality
13. Розробка технології морозива для людей з лактазною недостатністю Development of ice cream production technique for people with lactase deficiency
14. Технологія комбінованого зневоднення в мікрохвильовому полі Complex for experimental modeling of dehydration processes in electromagnetic
15. Розробка технології хлібобулочних виробів з екстрактами дикорослої та лікарської сировини The development of bakery technology by using extracts of wild and medicinal plants
16. Розробка технології цукристих кондитерських виробів з синбіотиком Development of the technology of sugar confectionery products with synbiotics
17. Рекуперативна зерносушарка Recuperative grain dryer
18. Термомеханічний агрегат на термосифонах (ТМА - Т) Thermomechanical aggregate with the thermosyphons
19. Удосконалення технології двошарового желейного мармеладу Improving the technology of two-layer jelly marmalade
20. Покращення якості напоїв за допомогою електромагнітної обробки Improving beverages using electromagnetic treatment
21. Кріогенні методи отримання рідких газів з побічних продуктів аміачного виробництва The complex of the cryogenic technologies for the production of pure hydrogen and helium concentrate from foreign gas products of ammonia production
22. Теплообмінник з гранульованою насадкою для промислових підприємствах Heat exchanger with granular nozzle for industrial enterprises
23. Метод мікрохвильової обробки для отримання природних пестицидів з рослинних матеріалів Method of microwave treatment for obtaining a pesticides from plant material
ІІІ. Розробка нових видів харчових продуктів
1. Розробка технології твердого сичужного сиру функціонального призначення Development of the technology of functionality hard cheese
2. Розробка технології напою кисломолочного для дитячого харчування Development of the technology of the baby-food fermented milk production
3. Технологія виробництва м’якого сиру з пробіотичними властивостями The development of technology for soft cheese with probiotic properties
4. Розробка технології білкових продуктів для дитячого харчування Development of the technology of the baby-food protein pastes production
5. Розробка нових видів пробіотичних продуктів і добавок Development of new probiotic foods and supplements
6. Борошняні кондитерські вироби на основі борошна спеціального призначення Pastry products - based on special purpose flour
7. Технологія борошняних кондитерських виробів із застосуванням продуктів переробки зерна і круп’яних культур Technology of flour pastry wares with the use of foods of processing of grain and groats crops
8. Приготування ядра волоського горіха для використання в композиції безалкогольних напоїв Preparation of the core of walnut for use in the composition of soft drinks
9. Розробка технології отримання дієтичної добавки з Agaricus bisporus Development of technology of receipt of dietary addition is from Agaricus bisporus
10. Композиція інгредієнтів для приготування кисневого коктейлю Сomposition of ingredients for preparing the oxygen cocktail
11. Розробка технології отримання природного антоціанового барвника Development of technology of receipt of natural of anthocyanin dye
12. Розробка технології плодово-ягідного десертного вина з карамельними тонами Development of the technology fruit and berry dessert wine with caramel tones
13. Розробка технології фруктово-ягідних сиропів Development of the technology fruit and berry syrups
14. Сироп із гребенів винограду «Здоровіт» Syrup from crests of grapes «Zdorovit»
15. Розробка раціонів харчування для хворих на цукровий діабет ІІ типу The second type diabetes diet’s development
16. Розробка технологій страв з йодвмісною сировинию для закладів ресторанного господарства Development of technology dishes to iod-containang material for restaurant enterprises
17. Розробка технології кулінарної продукції на основі пюреподібних мас із зерен сочевиці Development of technology of culinary products based on the innovation of mass from grains lentils
18. Розробка технології екстрактів з рослинної сировини Development of technology of extracts from plant raw material
IV. Безпека продуктів харчування
1. Визначення безпечності харчових продуктів біологічними методами Determination of unconcern of food foods by biological methods
2. Розробка нового методу визначення фальсифікації антоціанозабарвлених соків New method of authenticity determination in respect of juices containing anthocyanins
3. Режими стерилізації і пастеризації для широкого асортименту консервів в різних видах споживчої тари The modes of sterilization and pasteurization are for the wide assortment of can food in the different types of consumer container
4. Прискорене визначення бацилярних збудників харчових отруєнь та псування харчових продуктів Accelerated definition of bacillary Agents of food poisoning and food spoilage
V. Економічні проблеми господарювання агропромислового комплексу
1. Маркетингові дослідження ринку та просування товарів і послуг Marketing research and goods and services promotion
2. Бюджетний 3D-принтер для учбових закладів Cheap 3D-printer for educational institutions
3. КЕФ-Аналіз конкурентоспроможності підприємства виноробної промисловості KEF-Analysis of the competitiveness of the wine industry enterprise