План проведення конференцій і семінарів


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

П Л А Н
проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій і семінарів на 2020 р.


п/п
Назва заходу Термін проведення
1. Всеукраїнська науково-методична конференція викладачів 8-10
квітня
2. 80 наукова конференція викладачів академії Онлайн-реєстрація 
Програма конференції в електронному вигляді
14-17
квітня
3. Міжнародна наукова конференція «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу» Онлайн-реєстрація  26-30
травня
4. Міжнародна школа кормів (ISF) Онлайн-реєстрація  8-14
червня
5. Всеукраїнський науково-інженерний семінар «Енергоресурсозбереження та інновації у промисловому холодопостачанні» Програма конференції в електронному вигляді 3-5
вересня
6. Міжнародна наукова конференція «Удосконалення процесів та обладнання харчових і хімічних виробництв» 7-11
вересня
7. Міжнародна науково-практична конференція «Технології харчових продуктів і комбікормів» Онлайн-реєстрація 
Програма конференції в електронному вигляді
Збірник тез доповідей конференції в електронному вигляді
22-25
вересня
8. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології» 29-30
вересня
9. VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття» Онлайн-реєстрація 
Програма конференції в електронному вигляді
Матеріали конференції в електронному вигляді 
15-16
жовтня
10. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація – 2020» Онлайн-реєстрація  22-23
жовтня
11. Регіональна науково-практична конференція «Енергія. Бізнес. Комфорт.» Онлайн-реєстрація 
Матеріали конференції в електронному вигляді
26
листопада
Студентські наукові конференції
1. X Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Вода в харчовій промисловості» 20-21
березня
2. Наукова студентська конференція 30-31
березня
3. ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні аспекти соціально-економічного розвитку України: погляд молоді» Онлайн-реєстрація 
Програма конференції у електронному вигляді
2-3
квітня
4. ІХ Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності» Підсумкова конференція ВКСНР 9-10
квітня
5. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології» 14-15
квітня
6. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності» Підсумкова конференція ВКСНР 15-16
квітня
7. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій» Онлайн-реєстрація  21-22
квітня
8. XVI Всеукраїнська наукова конференція студентів з розділу «Харчові технології»  Онлайн-реєстрація  13-15
травня
9. XIII Всеукраїнська конференція молодих учених, аспірантів і студен-тів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» 1-3
жовтня