Конференції і семінари

Приймальна комісія

(048) 712-40-88,
722-80-99

Час роботи:
Понеділок - П´ятниця
з 9:00 до 17:00
Субота, Неділя -
з 9:00 до 16:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Центр дистанційного навчання

Конференція - Інноваційні енерготехнології


 

VI Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційні енерготехнології»

4-8 вересня 2017 року

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Міністерство освіти і науки України
Одеська обласна державна адміністрація
Одеська національна академія харчових технологій


≡ Наукова тематика конференції ≡

 • Науково-методологічні аспекти енергоефективності.
 • Моделювання нових енерготехнологій.
 • Застосування теплових насосів, теплових труб і відновлюваних джерел енергії.
 • Ресурсозберігаючі та екологічно чисті енерготехнології.
 • Енергоефективне обладнання хімічних виробництв.
 • Енергоефективне обладнання і автоматизація виноробних, м´ясних, консервних, молочних, хлібопекарських зернопереробних та харчоконцентратних виробництв.
 • Неенергоємні харчові продукти.

У рамках конференції буде проведено Круглий стіл - «Екоіндустрія і наноенерготехнології»

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Конференція буде проводитися в Одеській національній академії харчових технологій (ОНАХТ).
≡ Наша адреса ≡

 ОРГВНЕСОК 

 • заочна участь в конференції з публікацією статті – 25 грн. плюс 20 грн., у тому числі ПДВ, за одну сторінку.
 • 150 грн. (для аспірантів – 70 грн.) передбачає: програма конференції, електронний варіант праць конференції.
 • 300 грн. – передбачає: пакет документів конференції (програма конференції, електронний варіант праць конференції, тези доповідей).

 

Реквізити для платежів:

ГО «КМУ ОНАХТ»
Код ЄДРПОУ 36289108
Банк АБ «Укргазбанк»
МФО 320478
Р/р 26005148151
Призначення платежу: за участь у конференції
Телефони:

 • Для України: (048)+
 • Для країн СНД: (10+38+048)+
 • Для країн Далекого Зарубіжжя: +38+048+
 • Голова оргкомітету, ректор, проф. Єгоров Богдан Вікторович
 • Заст. голови оргкомітету, проректор з наукової роботи, к.т.н., доцент Поварова Наталя Миколаївна
 • Заст. голови з оргпитань, зав. каф. процесів, апаратів і енергетичного меменеджменту, д.т.н., проф. Бурдо Олег Григорович: +(048)712-41-75
 • Секретарі:
  Левтринська Юлія Олегівна: 063–979–79–44; 066–148–95–21;
  Воскресенська Олена Володимирівна:
  099–633–32–50;
  Терземан Олена Федорівна:
  093 – 466 – 17 – 65. 

Fax: +(048)724-86-88, +(048)722-80-42 

Сайти:  www.onaft.edu.uawww.terma.onaft.edu.ua
E-mail: terma.onaft@yandex.ruterma_onaft@ukr.net 
Оргкомітет конференції:
   ОНАХТ, вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039
   ОНАПТ, ул. Канатная, 112, г. Одесса, Украина, 65039
   ONAFT, 112, Kanatnaya str., Odessa, Ukraine, 65039


Вимоги до оформлення матеріалів доповідей

Доповіді конференції будуть опубліковані до початку конференції в електронному збірнику праць конференції.
Для публікації будуть прийматися тільки наукові і науково-технічні доповіді по вищевикладеної тематиці конференції українською або російською мовами обсягом не менше 3 і не більше 6 сторінок комп'ютерного тексту формату А4 з полями: справа - 2,0 см, зліва - 3,0 см, зверху - 2,5 см, знизу - 3,5 см, колонтитули - 1,25 см.
При оформленні електронного варіанту статті необхідно використовувати стандартний шаблон, представлений на сайті www.onaft.edu.ua. Матеріал повинен бути підготовлений на комп'ютері в редакторі Microsoft Word 97-2003. Шрифт Times New Roman, стиль звичайний, міжрядковий інтервал - одинарний, абзацний відступ - 0,63 см, шрифт - 10 пунктів (крім назви доповіді). Використання переносів - автоматична.
Текст доповіді повинен відповідати такій структурі:

 • УДК у верхньому лівому кутку сторінки;
 • назва доповіді друкують через один інтервал (10 пунктів) напівжирними великими літерами по центру сторінки шриф-том в 14 пунктів, нижче - назва доповіді на англійською мовою;
 • далі, напівжирним шрифтом через інтервал (10 пунктів) друкують прізвища та ініціали авторів із зазначенням наукового ступеня та звання, нижче - повна назва організації та місто, нижче - та ж інформація англійською мовою;
 • потім, через 1 інтервал друкують курсивом анотацію (мовою статті та abstract англійською мовою), обсягом не менш як 1500 знакова, з нового рядка звичайним шрифтом - ключові слова мовою статті та англійською (не більше 8); вирівнювання тексту по ширині;
 • основний текст доповіді друкують через 1 інтервал з вирівнюванням тексту по ширині. У тексті потрібно відобразити актуальність проблеми, мету статті (завдання), в кінці доповіді - висновки і список літератури;
 • Малюнки виконуються тільки чорно-білими, діаграми - в градаціях чорного. Малюнки, виконані в графічних редакторах, повинні бути продубльовані окремими графічними файлами.
 • Формули набираються у вбудованому редакторі Microsoft Equation. Стиль і розміри формул: шрифти: Symbol (Грецькі літери і символи), решта - Times New Roman;
 • накреслення: Мінлива - похила (курсив), інші - звичайні;
 • розміри (пт.): Звичайний - 10; Великий індекс - 7; Дрібний індекс - 6; Великий символ - 16; Дрібний символ - 10.

Матеріали, які не відповідають наведеним вимогам, без електронної версії або спрямовані після 25 травня 2017 р, не приймаються.

 

З числа статей, надісланих до 25 травня 2017 року, редколегією будуть відібрані і рекомендовані для видання в журналі «Наукові праці ОНАХТ», який увійшов в наступні наукометричних баз:Google Scholar, eLibrary, EBSCO, ULRICHSWEB, USJ, WorldCat, Base. 

Публікація здійснюється за погодженням сторін. Авторам статей, рекомендованих редколегією для публікації, буде вислано інформаційний лист.


Комплект документів, що направляється в оргкомітет

 • 1. Заявка, оформлена за наведеним зразком.
 • 2. Два примірники доповіді (статті), оформлені відповідно до наведених вище вимог. Екземпляр рукопису повинен бути підписаний усіма авторами із зазначенням контактних телефонів.
 • 3. Електронний варіант статті (на CD-диску або пересилають по електронній пошті). Диск повинен бути підписаний (назва доповіді та прізвища авторів) і містити тільки файли доповідей і малюнків.
 • 4. Авторські довідки на кожного учасника: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та адреса, назва країни.
 • 5. При заочній участі в конференції додають копію платіжного доручення про перерахування коштів за публікацію доповіді.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів у збірник тез.


З А Я В К А

на участь у Міжнародній науковій конференції
«Інноваційні енерготехнології»
4-8 вересня 2017 р., м. Одеса, Україна


Прізвище ____________________________________
Ім´я ________________________________________
По батькові __________________________________
Посада  _____________________________________
Назва організації  _____________________________
____________________________________________
Відомство  ___________________________________
____________________________________________
Поштова адреса   _____________________________
____________________________________________
Країна ______________________________________
Телефон  ____________________________________
Факс  _______________________________________
E-mail  ______________________________________
Автори та назва доповіді _______________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

- участь з усною доповіддю
- участь без доповіді
- заочна участь
- бронювання ___ місць (я) у готелі

Заповнену заявку повернути за адресою:

Оргкомітет конференції «Інноваційні енерготехнології»,
ОНАХТ, вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039
або переслати електронною поштою:
E-mail: terma.onaft@yandex.ruterma_onaft@ukr.net

Кінцева дата отримання комплектів документів і оргвнеску за участь в конференції:
25 травня 2017 р.