Науково-дослідна лабораторія оцінки якості зерна та хлібопродуктів

Науковий керівник
Науковий керівник
науково-дослідної лабораторії,
к.т.н., доцент
Борта Алла Василівна
(097) 343-17-23,
(050) 392- 24-22
borta.alla@ukr.net

На кафедрі технології зберігання зерна у грудні 2012 року за сприяння керівництва ОНАХТ та генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» Вадатурського О.О. була відкрита науково-дослідна лабораторія оцінки якості зерна та хлібопродуктів, яка відповідає вимогам сучасного виробництва у галузі хлібопродуктів. У лабораторії можна визначити показники якості зерна на всіх етапах технологічного процесу післязбиральної обробки та зберігання зерна.

Перелік показників якості зерна та хлібопродуктів, які можна визначити у науково-дослідної лабораторії

 • Відбір проб;
 • Формування початкового зразка;
 • Виділення наважок для аналізів;
 • Розмел зразків різними методами;
 • Визначення:
  • вологості (на електровологомірі та стандартним методом);
  • натурної маси зерна;
  • маси 1000 зерен;
  • крупності та вирівненості зерна;
  • засміченості зерна;
  • кількості зіпсованих зерен;
  • ступені зараженості шкідниками хлібних запасів;
  • плівчастості;
  • скловидності зерна;
  • виходу клейковини;
  • якості клейковини;
  • маси сухої клейковини;
  • числа падіння;
  • білка за методом К’єльдаля;
  • якості борошна всіх сортів (за виключенням білості);

Дослідження проводяться для співробітників академії при виконання науково-дослідних робіт з держбюджетної та госпдоговірної тематики, при підготовці кандидатських і докторських дисертацій, магістерських і студентських науково-дослідних робіт.

 

План проведення тренінгів в лабораторії оцінки якості зерна та хлібопродуктів ОНАХТ на 2020 рік