Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація – 2019»


Міністерство освіти і науки України
Одеська національна академія харчових технологій
Інститут комп'ютерних систем і технологій "Індустрія 4.0" ім.П.Н.Платонова

запрошують Вас і Ваших колег взяти участь

у роботі

XII Міжнародної науково-практичної конференції

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ – 2019»

яка відбудеться 17-18 жовтня 2019 р.

Робочі мови конференції: англійська, українська та російська.

 

≡ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ≡

 • Сучасні методи і алгоритми управління об'єктами хіміко-технологічного типу.
 • Автоматичні і автоматизовані системи управління технологічними процесами харчової та зернопереробної промисловості.
 • Автоматизоване управління бізнес-процесами: концепції, методи, алгоритми, системи.
 • Комп'ютерні телекомунікаційні мережі та технології.
 • Математичне моделювання та інформаційні технології.
 • Штучний інтелект і автоматизація робототехнічних систем.
 • Нове в розвитку інформаційно-керуючих технологій: технічна база, програмне забезпечення, мережі.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова

Єгоров Б.В., проф. (Одеса)

 

Заступники голови:

Поварова Н.М., доц. (Одеса, Україна)

Хобін В.А., проф. (Одеса, Україна)

Котлик С.В., доц. (Одеса, Україна)

Члени комітету:

 • Panagiotis Tzionas prof. (Thessaloniki, Greece)
 • Qiang Huang, prof. (Los Angeles C.A., USA)
 • Yangmin Li, prof (Macao, China)
 • Артеменко С.В., проф., (Одеса, Україна)
 • Вашпанов Ю.О., проф. (Одеса, Україна)
 • Грабко В.В., проф. (Вінниця, Україна)
 • Єгоров В.Б., к.т.н. (Одеса, Україна)
 • Жученко А.І., проф. (Київ, Україна)
 • Купріянов А.Б., доц. (Мінськ, Білорусія)
 • Ладанюк А.П., проф. (Київ, Україна)
 • Лисенко В.Ф., проф. (Київ, Україна)
 • Любчик Л.М., проф. (Харків, Україна)
 • Монтік П.М., проф. (Одеса, Україна)
 • Палов І., проф. (Русе, Болгарія)
 • Плотніков В.М., проф. (Одеса, Україна)
 • Стовкова В.Д., доц. (Тракия, Болгарія)
 • Суслов В., доц. (Кошалін, Польща)
 • Трішин Ф.А., доц. (Одеса, Україна)

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції необхідно подати до організаційного комітету електронні версії таких документів:

 • Заявку на участь (зразок додається, заявка оформляється на всіх авторів тез);
 • Текст тез (згідно з вимогами, що додаються, обсяг тез - до трьох сторінок формату - А4).
 • Скан квитанції (платіжного доручення) про сплату оргвнеску.

 

Заявка на участь та тези доповідей повинні бути оформлені на одному з робочих мов конференції і вислані на адресу оргкомітету в електронному варіанті не пізніше 8 жовтня 2019 року.

Всі матеріали направляються на електронну пошту: itia21529@gmail.com

 

Контакти для довідок

Телефон: (048) 712–40–00, 712-40-94

e-mail: itia21529@gmail.com

 

Організаційний внесок становить: очна участь - 300 грн, заочна участь (стендові доповіді) - 100 грн, для студентів і аспірантів - 50 грн, для іноземних учасників - 30 євро (заочна участь - 15 євро) Доповідь та тези на англійській мові - участь безкоштовно.

 

Банківські реквізити:

Отримувач:

ГО «Клуб молодих вчених Одеської національної академії харчових технологій»,

код ОКПО 36289108,

р/р 26005148151 в АБ «Укргазбанк»,

МФО 320478

Призначення платежу: ПІБ, оргвнесок за участь у конференції «Інформаційні технології і автоматизація – 2019»

Розрахунок по місцю допускається.
До оргвнеску не входить проживання та харчування.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 • Автори несуть відповідальність за відповідність вимогам чинного законодавства з публікації матеріалів у відкритому друку.
 • Текст готується в програмі Microsoft Word на листах формату А4 із книжною орієнтацією та із застосуванням одинарного інтервалу між рядками, шрифту Times New Roman та кегелю 11. Всі поля сторінки - 2 см. Абзацний відступ - 0,9 см. Обсяг не більше 3 сторінок.
 • Порядок розміщення матеріалу:
 • УДК – зліва без абзацу у верхній строчці;
 • прізвища та ініціали авторів – у наступному рядку великими літерами через коми з вирівнюванням по правому краю (без наукових ступенів, звань та посад);
 • скорочена назва підприємств, у котрих виконувалася робота, та в дужках країна – в наступному рядку з вирівнюванням по правому краю;
 • назва – через рядок великими літерами з вирівнюванням по центру;
 • реферат у вигляді скороченого змісту – через рядок прописними літерами (курсив) від 2 до 8 рядків;
 • текст тезисів – через строку – з обов’язковою постановкою проблеми, переліком вирішених задач, викладенням суті дослідження та сформульованих висновків, які мають відповідати поставленій задачі. При наборі тексту доповіді використання списків редактора Word не допускається;
 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ – через рядок. Перелік літературних джерел наводиться за IEEE style.
 • Таблиці друкуються в тексті без розвороту та мають бути забезпечені заголовками. Посилання на таблиці даються в скороченому вигляді (табл.).
 • У формулах та літерних позначеннях лише латинський шрифт має бути під нахилом (за винятком тригонометричних функцій, марок та найменувань). Нумеруються тільки ті формули, на котрі є посилання в тексті. Формули вирівнюються по центру та в їхньому рядку не має бути абзацного відступу.
 • Рисунки вставляються в текст та мають бути із відповідними підписами.

Доповіді, які оформлені без дотримання вимог, будуть включені в програму конференції, але не будуть опубліковані.

 

Онлайн-реєстрація 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
XII Міжнародної науково-практичної конференції
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ – 2019
(Подається в електронному вигляді на кожного учасника)


Прізвище, ім’я, по-батькові_______________________ 
Науковий ступінь_______________________________ 
Вчене звання___________________________________
Посада_______________________________________
Організація ____________________________________
Вид участі (очна/заочна)_________________________
Службова адреса_______________________________ 
_____________________________________________
Телефон, факс__________________________________
E-mail_________________________________________
Домашня адреса, телефон________________________
_____________________________________________ Назва доповіді ______________________________________________
______________________________________________
Автори доповіді ______________________________________________
Номер секції____________________________________
Потреба в житлі:

- так
- ні

 

 

 Запрошення на конференцію в електронному вигляді