Конференція - Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій


Міністерство освіти і науки України
Одеська національна академія харчових технологій
Університет Інформатики і прикладних знань, м. Лодзь, Польща
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

запрошують студентів і молодих вчених

на

Всеукраїнську науково-технічну конференцію
молодих вчених, аспірантів і студентів

«СТАН, ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ»

яка відбудеться 22-23 квітня 2019 р.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

 

≡ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ≡

 • Інформаційні технології в науці, освіті і виробництві
 • Інтелектуальні інформаційні технології
 • Комп'ютерні та мікропроцесорні системи
 • Мережі та телекомунікації
 • Системи обробки інформації
 • Інформаційні технології в системах управління
 • Системне програмування і технічна кібернетика
 • Дистанційне навчання: концепція, методологія, технологія
 • Математичне моделювання
 • Системи і методи захисту комп'ютерної інформації

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова - д.т.н., проф., Єгоров Б.В., ректор ОНАХТ.

Співголови:

Поварова Н.М. – к.т.н., доц., проректор з наукової роботи ОНАХТ,

Котлик С.В. – к.т.н., доц., в.о. директора ННІКСіТ "Індустрія 4.0" ОНАХТ,

Даріуш Долива, д.математичн.наук, уповноважений декана факультету Інформатики УІтаПЗ, м. Лодзь, Польща,

Ковалюк Т.В. - к.т.н., доц. кафедри АСОІтаУ НТУУ «Київський політехнічний інститут».

Члени оргкомітету:

 • Плотніков В. М. – д.т.н., проф., завідувач кафедри ІТтаКБ ОНАХТ,
 • Артеменко С.В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри КІ ОНАХТ,
 • Князєва Н.О. – д.т.н., проф. кафедри КІ ОНАХТ,
 • Хобін В.А. – д.т.н., проф., завідувач кафедри АТПтаРС ОНАХТ,
 • Тарасенко В.П. – д.т.н., проф., завідувач кафедри СКС НТУУ «Київський політехнічний інститут»,
 • Невлюдов І.Ш. – д.т.н., проф., завідувач кафедри КІТАМ ХНУРЕ,
 • Мельник А.О. – д.т.н., проф., завідувач кафедри ЕОМ НУ “Львівська політехніка”,
 • Жуков І. А. – д.т.н., проф., завідувач кафедри КСтаМ НАУ.

Адреса:

ОНАХТ, вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

Навчально-науковий інститут Комп'ютерних систем і технологій "Індустрія 4.0" ОНАХТ

Контактний телефон (048) -712-40-00, E-mail: konfstud721@gmail.com

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для включення доповіді до програми конференції необхідно в електронному вигляді до 10 квітня 2019 року надіслати на електронну пошту konfstud721@gmail.com наступну інформацію:

 • Заявку на участь (зразок додається);
 • Текст тез (згідно з вимогами, що додаються).

Увага! Оригінальність тексту статті не менше 70%. Прийняті до публікації матеріали друкуються в авторській редакції. Організаційний внесок не передбачений.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 • Вимоги до структури тез доповідей:
 • назва;
 • автори;
 • організація;
 • основний текст тез доповідей, що складається з вступу, матеріалів і методів, результатів, висновків і списку використаних джерел.
 • Текст тез - до 2 повних сторінок, оформляється з використанням текстового редактора Microsoft Word на сторінках формату А4 з полями 20 мм з усіх боків, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал - одинарний, абзаци - 10 мм. Всі нетекстові об'єкти створюються вбудованими засобами Word. Формули - за допомогою редактора Microsoft Equation 3.0.
 • Назва тез - шрифт напівжирний, регістр - все прописні, вирівнювання по центру.
 • Прізвище та ініціали автора(ів) - через інтервал після назви тез, із зазначенням наукового ступеня та звання - шрифт 12 пт., напівжирний, вирівнювання по центру, нижче - повна назва організації. Текст тез - через інтервал після назви організації з абзацу.
 • Малюнки необхідно розміщувати по центру, номер малюнка і його назва - під малюнком жирним шрифтом, наприклад, Рис. 1 - назва малюнка.
 • Таблиці розміщуються по центру. Назву таблиці вказують через коротке тире після її номера також по центру рядка жирним шрифтом, наприклад, Таблиця 1 - назва таблиці.
 • Список літератури - з абзацу через інтервал після тексту тез.
 • Рукопис повинен бути оформленим із дотриманням вищезазначених вимог. Доповіді, що оформлені без дотримання вимог, будуть включені до програми конференції, але не будуть опубліковані.

 За результатами роботи конференції буде видано збірник, що включає в себе всі надіслані матеріали. Матеріали конференції будуть також опубліковані в електронному репозиторії ОНАХТ.

Онлайн-реєстрація 

 

Анкета-заявка
учасника Всеукраїнської науково-технічної конференції
молодих вчених, аспірантів і студентів

«Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій»


Прізвище ______________________________________
Ім’я___________________________________________
По-батькові____________________________________
Організація ____________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
Телефон  ______________________________________
E-mail_________________________________________
Тематичний напрям ______________________________________________
______________________________________________
Назва доповіді ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Потреба у технічних засобах для демонстрації:_______
______________________________________________

Потреба в житлі:

- так
- ні

 

 

Запрошення в електронному вигляді