Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського В.С.


Директор
Директор
д.т.н. проф.
Косой Борис Володимирович


Сайт інститута

Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики імені проф. Мартиновського В.С. - це навчально-науковий центр, який об´єднує три факультети: низькотемпературної техніки і технології; прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій; інформаційних технологій і кібербезпеки.

Інститут, заснований у 1922р., є одним з найбільш авторитетних навчально-наукових установ України, який зробив вагомий внесок у розвиток національної інженерної думки в області холодильної та кріогенної техніки і технології.

Багаторічний досвід діяльності інституту переконливо свідчить, що сьогодні висока якість підготовки фахівців забезпечується лише за умови об´єднання навчального процесу і науково-дослідної роботи наукових шкіл і провідних фахівців вищих навчальних закладів.

Діяльність інституту спрямована на формування нової генерації фахівців, на основі фундаментальних і спеціальних знань здатних до творчої роботи.

Навчальний процес спрямований на те, щоб кожен з її випускників міг пропонувати, приймати і реалізовувати технічні ідеї, легко адаптуватися до мінливих умов на виробництві.

Стратегічним напрямком розвитку інституту є робота по впровадженню низькотемпературних інноваційних технологій в Україні та за її межами, забезпечення високого наукового рівня освіти.

В інституті діють 7 наукових шкіл в областях низькотемпературної техніки, теплофізики, екології, інформаційних технологій. Наукові дослідження проводяться в рамках науково-дослідного комплексу, що об´єднує проблемні та галузеві науково-дослідні лабораторії. Дослідження проводяться спільно з вченими університетів США, Німеччини, Франції, Нідерландів, Данії, Росії в таких напрямках як «Холодильна техніка і технологія», «Кріогенні забезпечення технологічних процесів у металургії, нафтохімії, газової промисловості», «Кріомедицина, кріобіологія, микрокриогенная техніка», «Продовольча безпека», «Кондиціонування і життєзабезпечення» та ін.

Система підготовки фахівців, традиції освітянської діяльності, пройшовши випробування часом, забезпечують виховання та підготовку технічної інтелігенції по найбільш передовим вимогам.

Додаткову інформацію про інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики можна знайти на web-сайті www.irce.onaft.edu.ua.