Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
понеділок - неділя
з 8:00 до 18:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

Конференція - Харчові традиції – ментальний код нації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет економіки, бізнесу та контролю
Кафедра українознавства та лінгводидактики

 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у

II Всеукраїнській науковій конференції
«ХАРЧОВІ ТРАДИЦІЇ – МЕНТАЛЬНИЙ КОД НАЦІЇ: МОВА, ЛІТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ЕТНОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА»

яка відбудеться 10 –11 жовтня 2019 р.

в Одеській національній академії харчових технологій на кафедрі українознавства та лінгводидактики за адресою:

м. Одеса, вул. Канатна, 112.

Мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Під час роботи конференції передбачається цікава культурна програма.

 

≡ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • МОВА
  1. Національна мовна картина світу крізь призму харчових традицій.
  2. Лінгвістичні та екстралінгвістичні аспекти харчових номінацій.
  3. Українська термінологія і наукова мова сучасного фахівця.
  4. Словники як джерело підвищення мовної культури.
  5. Етимологія харчових та гастрономічних номінацій.
 • ЛІТЕРАТУРА
  1. Харчові технології в художніх творах.
  2. Густативно-сапористичні образи в художній літературі.
  3. Гастрономічні образи в мемуаристиці та епістолярії.
  4. Їжа у фольклорних жанрах.
  5. Харчові традиції в рецепції українських та зарубіжних дослідників.
 • КУЛЬТУРА
  1. Релігія і харчування.
  2. Харчова обрядовість.
  3. Різноманіття застілля та його етикетні норми.
  4. Україна і світ у контексті харчових технологій та традицій.
 • ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ЕКОНОМІКА
  1. Історія формування і розвитку харчової промисловості України.
  2. Сучасний стан і структурні особливості харчової промисловості в Україні.
  3. Філософія харчування у контексті здорового способу життя.
  4. Аспекти розвитку економіки харчової промисловості: історія, сучасний стан та перспекти.

 

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Якщо Ви плануєте взяти участь у конференції, просимо до 1 вересня 2019 року надіслати заявку за поданою нижче формою.

Для включення наукової доповіді до програми конференції необхідно не пізніше 1 жовтня 2019 року надіслати такі матеріали:

1) файл зі статтею, створений у редакторі Word і збережений в одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf;

2) відскановану копію або фотокопію квитанції про оплату організаційного внеску в розмірі 400 грн (за рахунок оргвнеску здійснюватиметься оплата публікації статті обсягом до 5 сторінок, вартість публікації кожної додаткової сторінки становить 50 грн; оргвнесок сплачується незалежно від форми участі в конференції – очної або заочної);

3) науковцям, які не мають наукового ступеня, необхідно надіслати ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ засідання кафедри про рекомендацію статті до друку або завірену РЕЦЕНЗІЮ наукового керівника.

Заявку, текст статті та копію квитанції просимо надсилати на електронну адресу: ukronaht@ukr.net

Усі файли повинні мати назву за прізвищем автора з уточненням інформації, наприклад: Гаврилюк_заявка.doc; Гаврилюк_стаття.doc; Гаврилюк-_квитанція.doc.

Організаційний внесок учасника конференції (разом із коштами за друк статті) просимо переказувати на банківську картку ПриватБанку 5168 7427 2771 9316. Одержувач – Лакомська Інна Валеріївна.

Фінансові витрати (проживання в готелі, харчування, проїзд) забезпечуються учасниками конференції. Для докторів наук участь у конференції та публікація статті (без співавторів) у збірнику безкоштовна.

Увага! Автоматичне розсилання збірників з матеріалами конференції не передбачається. Якщо Ви не зможете особисто взяти участь у конференції, але бажаєте отримати збірник, ми можемо надіслати Вам його кур’єрською службою «Нова пошта». Для цього після проведення конференції надішліть електронного листа (e-mail: ukronaht@ukr.net, у якому вкажіть своє прізвище, ім’я та по батькові, місто, відділення Нової пошти, з якого Вам зручно забрати збірник, та номер Вашого мобільного телефону. Оргкомітет конференції не бере на себе витрати на пересилку, Ви сплачуєте за неї під час отримання збірника.

 

≡ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

Технічні параметри:

 • текст набирається шрифтом Times New Roman, кегль 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,0 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tаb і знаків пропуску);
 • параметри сторінки: формат сторінки А4, береги зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,0 см; сторінки не нумеруються.

Послідовність структурних елементів у статті:

 • ліворуч від середини аркуша – індекс УДК (12 кегль, напівжирний шрифт);
 • праворуч від середини аркуша ім’я та прізвище (14 кегль, напівжирний шрифт), нижче в дужках вказується науковий ступінь, учене звання, посада та місце роботи автора статті (14 кегль, курсив);
 • відцентрована назва статті великими літерами (14 кегль, напівжирний шрифт);
 • далі наводяться анотації та ключові слова (12 кегль, курсив) українською, англійською та російською мовами (до 300 слів);
 • через 1 інтервал текст статті (14 кегль); текст вирівнюється за шириною;
 • не допускається заміна тире знаком дефіса й навпаки;
 • через 1 інтервал після тексту нумерований бібліографічний список в абетковому порядку (12 кегль), оформлений відповідно до вимог ДСТУ 8302: 2015.

Покликання на джерела подавати за зразком [3, с. 24], [5; 6–8].

Виклад статей має відповідати вимогам ДАК України до структури фахових наукових публікацій.

Текст статі має бути вичитаний і відредагований автором.

Кількість співавторів - не більше двох.

 

Координатори конференції та контактні телефони:

Віват Ганна Іванівна, д. філол. наук, професор, завідувач кафедри українознавства та лінгводидактики – 063 420 16 39;

Лакомська Інна Валеріївна, к. філол. н, викладач кафедри українознавства та лінгводидактики – 098 934 61 44;

Гриньків Ольга Володимирівна, викладач кафедри українознавства та лінгводидактики – 048 700 60 90;

Філіпенко Ольга Іванівна, к. філол. н., ст. викладач кафедри українознавства та лінгводидактики – 050 788 91 56.

 

Адреса Оргкомітету:

вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039,

Одеська національна академія харчових технологій, кафедра українознавства та лінгводидактики
(тел. 048 712-40-41).

 

Онлайн-реєстрація 

 

ЗАЯВКА
на участь у II Всеукраїнській науковій конференції
«ХАРЧОВІ ТРАДИЦІЇ – МЕНТАЛЬНИЙ КОД НАЦІЇ: МОВА, ЛІТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ЕТНОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА»
(10-11 жовтня 2019 р., м. Одеса)


Прізвище, ім’я, по-батькові_______________________ 
_____________________________________________
Місце роботи, посада (із зазначенням кафедри, відділу) ______________________________________________
______________________________________________
Вчене звання, науковий ступінь___________________ 
Назва доповіді__________________________________
______________________________________________
Напрям роботи конференції ______________________________________________
Форма участі у конференції (очна/заочна)___________
Використання технічних засобів (так/ні)_____________
Поштова адреса (робоча або домашня)_____________ 
_____________________________________________
E-mail_________________________________________
Контактний телефон____________________________ 
Потреба в житлі:

- так
- ні