Конференція - Харчові технології


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

ХІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ З РОЗДІЛУ

«ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

пройде

18, 19, 20 квітня 2018 року

в приміщенні Одеської національної академії харчових технологій

 

≡ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

1. Актуальні проблеми дієтичного та оздоровчого харчування населення України.
2. Технологічні та екологічні аспекти харчової, зернопереробної, комбікормової, хлібопекарської і кондитерської промисловості.
3. Новітні технології переробки тваринної сировини та гідробіонтів.
4. Інновації в молочній, олійно-жировій та косметичній галузях.
5. Нано- та біотехнології при створенні продуктів харчування.
6. Концепції розвитку турресурсів та дестинацій України
7. Сучасні тенденції в автоматизації процесів та впровадження робототехніки на харчових підприємствах.
8. Інноваційні методи товарознавчої оцінки якості та безпеки харчових продуктів.
9. Економічні та соціальні особливості розвитку підприємств харчової промисловості.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції Вам необхідно до 23 березня 2018 року надіслати до оргкомітету анкету-заявку.

При надсиланні заявок просимо вказати необхідність надання житла (поселення можливо у гуртожитку або в готелі академії).

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Повідомлення здійснюються у формі усних доповідей (тривалістю до 10 хв) або стендових.

До 2 квітня 2018 р. необхідно надіслати текст доповіді електронною поштою: nauka@onaft.edu.ua (тема: Конференція 18-20 квітня-2018) та до 9 квітня поштою – у друкованому вигляді, підписаний автором та науковим керівником (1 прим.) за адресою: ОНАХТ, НДІ, кімн. А-147, вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039.

Оформлені належним чином статті увійдуть до електронної версії збірника „Наукові праці молодих учених, аспірантів та студентів ОНАХТ”, який буде розміщений на сайті ОНАХТ.

Вартість публікації однієї сторінки статті – 30 грн.
Публікації на англійській мові – безкоштовно.

Реквізити для платежів: ГО „КМУ ОНАХТ”,

код ЄДРПОУ 36289108,

р/р 26005148151 в АБ «Укргазбанк»,

МФО 320478.

Призначення платежу: Оргвнесок за участь у конференції «Харчові технології», прізвище учасника (обов’язково).

 

Матеріали, що не відповідають вимогам, без електронної версії або надані після 2 квітня 2018 р., не приймаються.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Статті друкуються без редагування з поданих оригіналів. 

Статті подаються в електронній версії у редакторі Microsoft Word 2003 електронною поштою та поштою – рукопис у друкованому вигляді за підписом автора (ів) і наукового
керівника (ів), обсягом не більш 2 сторінок. 

Оформлення статей: шрифт Times New Roman, кегль 12 (крім назви статті); міжрядковий інтервал – 1; обсяг – одна або дві повних сторінки формату А4; поля: верхнє – 2,5 см; ліве – 3,0 см; ніжне і праве – 2,0 см.

Назва статті друкується великими літерами по центру напівжирним шрифтом кегль 14. Через одинарний інтервал по середні рядка напівжирним шрифтом кегль 12 друкуються: прізвище, ім’я та по батькові автора(ів), назва ЗВО і місто.

Потім, через один інтервал після назви ЗВО і міста друкують текст статті.

Рисунки виконуються тільки чорно-білими, діаграмиу градаціях чорного (кольорові не допускаються). Розміри рисунків і таблиць не повинні перевищувати розміри текстового поля. Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ДСТУ 2.105-95.

Кожна ілюстрація, діаграма, схема має бути підписана, таблиця – мати назву.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Наприклад: Рис. 1 – Порівняльна характеристика... (шрифт напівжирний)

Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше подано посилання на неї. Таблиці виконуються тільки у книжковій орієнтації.

Наприклад: Таблиця 1 – Показники...

 

Анкета-заявка
учасника ХІV Всеукраїнської
студентської наукової конференції
з розділу «Харчові технології»


Прізвище ______________________________________
Ім’я____________________________________________
По-батькові_____________________________________
Повна назва ЗВО_________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
Адреса для кореспонденції (моб.тел.; Е-mail)________
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Факультет, курс, спеціальність____________________

_______________________________________________
Назва доповіді __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Науковий керівник______________________________

______________________________________________

Участь у конференції:

- очна
- заочна

Потреба у готелі:

- так
- ні

гуртожитку:

- так
- ні

 

Заповнену заявку переслати

до 23 березня 2018 року на електронну пошту:

е-mail: nauka@onaft.edu.ua

 

Адреса оргкомітету конференції:
НДІ ОНАХТ, корпус «А», кімната 147, вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039
е-mail: nauka@onaft.edu.ua сайт: www.onaft@edu.ua
Телефони для довідок:(048) 712-41-30; тел./факс (048) 724-86-72 Коваль Аліна Володимирівна.
097 34 33 477 Савінок Оксана Миколаївна.
ПРОЇЗД: від залізничного вокзалу тролейбусом №10 або №11.

 

Запрошення на конференцію у електронному вигляді -2018

Програма конференції у електронному вигляді -2018

Збірник конференції у електронному вигляді -2018