Конференція - Харчові технології


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

ХV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ З РОЗДІЛУ

«ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

пройде

13, 14, 15 травня 2019 року

в приміщенні Одеської національної академії харчових технологій

 

≡ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

1. Актуальні проблеми дієтичного та оздоровчого харчування населення України.

2. Технологічні та екологічні аспекти харчової, зернопереробної, комбікормової, хлібопекарської і кондитерської промисловості.

3. Новітні технології переробки тваринної сировини та гідробіонтів.

4. Інновації в молочній, олійно-жировій та косметичній галузях.

5. Нано- та біотехнології при створенні продуктів харчування.

6. Концепції розвитку турресурсів та дестинацій України

7. Сучасні тенденції в автоматизації процесів та впровадження робототехніки на харчових підприємствах.

8. Інноваційні методи товарознавчої оцінки якості та безпеки харчових продуктів.

9. Економічні та соціальні особливості розвитку підприємств харчової промисловості.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції Вам необхідно до 12 квітня 2019 року надіслати до оргкомітету анкету-заявку.

При надсиланні заявок просимо вказати необхідність надання житла (поселення можливо у гуртожитку або в готелі академії).

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Повідомлення здійснюються у формі усних доповідей (тривалістю до 10 хв) або стендових.

До 22 квітня 2019 р. необхідно надіслати текст доповіді електронною поштою: foodtechnology.onaft@gmail.com (тема: Конференція 13-15 травня-2019) та до 29 квітня поштою – у друкованому вигляді, підписаний автором та науковим керівником (1 прим.) за адресою: ОНАХТ, НДІ, кімн. А-147, вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039.

Оформлені належним чином статті увійдуть до електронної версії збірника „Наукові праці молодих учених, аспірантів та студентів ОНАХТ”, який буде розміщений на сайті ОНАХТ.

 

Вартість публікації однієї сторінки статті – 30 грн.
Публікації на англійській мові – безкоштовно.

Реквізити для платежів: ГО „КМУ ОНАХТ”,

код ЄДРПОУ 36289108,

р/р 26005148151 в АБ «Укргазбанк»,

МФО 320478.

Призначення платежу: Оргвнесок за участь у конференції «Харчові технології», прізвище учасника (обов’язково).

 

Матеріали, що не відповідають вимогам, без електронної версії або надані після 22 квітня 2019 р., не приймаються.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Статті друкуються без редагування з поданих оригіналів. 

Статті подаються в електронній версії у редакторі Microsoft Word 2003 електронною поштою та поштою – рукопис у друкованому вигляді за підписом автора (ів) і наукового керівника (ів), обсягом не більш 2 сторінок. 

Оформлення статей: шрифт Times New Roman, кегль 12 (крім назви статті); міжрядковий інтервал – 1; обсяг – одна або дві повних сторінки формату А4; поля: верхнє – 2,5 см; ліве – 3,0 см; ніжне і праве – 2,0 см.

Назва статті друкується великими літерами по центру напівжирним шрифтом кегль 14. Через одинарний інтервал по середні рядка напівжирним шрифтом кегль 12 друкуються: прізвище, ім’я та по батькові автора(ів), назва ЗВО і місто.

Потім, через один інтервал після назви ЗВО і міста друкують текст статті.

Рисунки виконуються тільки чорно-білими, діаграмиу градаціях чорного (кольорові не допускаються). Розміри рисунків і таблиць не повинні перевищувати розміри текстового поля. Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ДСТУ 2.105-95.

Кожна ілюстрація, діаграма, схема має бути підписана, таблиця – мати назву.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Наприклад: Рис. 1 – Порівняльна характеристика... (шрифт напівжирний)

Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше подано посилання на неї. Таблиці виконуються тільки у книжковій орієнтації.

Наприклад: Таблиця 1 – Показники...

 

Онлайн-реєстрація 

 

Адреса оргкомітету конференції:

НДІ ОНАХТ, корпус «А», кімната 147, вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039

е-mail: foodtechnology.onaft@gmail.com сайт: www.onaft@edu.ua

Телефони для довідок:(048) 712-41-30; тел./факс (048) 724-86-72 Коваль Аліна Володимирівна.

097 34 33 477 Савінок Оксана Миколаївна.

ПРОЇЗД: від залізничного вокзалу тролейбусом №10 або №11.

 

Запрошення на конференцію у електронному вигляді -2019

Програма конференції у електронному вигляді -2019

Збірник конференції у електронному вигляді -2018