Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
понеділок - неділя
з 8:00 до 18:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

Виставка наукових розробок академії


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Список

інноваційних розробок

ОНАХТ для виставки досягнень


п/п
Назва розробки Development name
1. Установка для рециклінгу рідкісних газів з метою їх повторного використання в наукоємних галузях Installation for recycling of rare gases with the purpose of their reuse in science sectors
2. Автоматизована холодильна установка з можливістю дослідження та удосконалення енергетичних характеристик обладнання Automated refrigeration system with the possibility for research and improvements of energy characteristics for system elements
3. Спосіб підвищення енергетичної ефективності холодильного обладнання за рахунок застосування нанотехнологій Method of energy efficiency enhancement of compressor refrigeration systems by means of the implementation of nanothecnology
4. Прискорене визначення бацилярних збудників харчових отруєнь та псування харчових продуктів Accelerated definition of bacillary agents of food poisoning and food spoilage
5. Розробка технології морозива для людей із лактазою недостатністю Development of ice cream production technique for people with lactase deficiency
6. Розробка технології твердого сиру функціонального призначення Development of the technology of functionality hard cheese
7. Технологія виробництва м’якого сиру з про біотичними властивостями Development of the technology of the baby-food protein pastes production
8. Розробка технології напою кисломолочного для дитячого харчування Development of the technology of the baby-food fermented milk production
9. Розробка технології ферментованих молочних напоїв діабетичного призначення Development of the technologies of diabetic fermented milk drinks
10. Розробка технології вітамінізованих купажованих рослинних олій The development of vitaminized blended vegetable oils technology
11. Технологія виробництва вітамінної кормової добавки Technology of production of vitaminal feeding additives
12. КЕФ-аналіз конкурентоспроможності підприємства виноробної промисловості Kef-analysis of the competitiveness of the wine industry enterprise
13. Борошняні кондитерські вироби на основі борошна з різних продуктів переробки зернових і круп’яних культур Pastry products based on flour of different products of processing grain and cereal crops
14. Борошняні кондитерські вироби на основі борошна з нових видів пшениці Pastry products based on the flour of new types of wheat
15. Пастило-мармеладні вироби зі зниженим вмістом цукру Marshmallow and jelly products with reduced sugar content
16. Технології хлібних виробів з покращеними показниками якості, безпечності при виробництві та зберіганні за рахунок використання фітоекстрактів The technologies of bread products with improved quality and safety during production and storage through the usage of phyto-extracts
17. Розробка технології цукристих кондитерських виробів з синбіотиком Development of technology of sugar confectionery products with synbiotic
18. Розробка технології «Відкладеного випікання» для хлібобулочних виробів спеціального призначення Development of "defered baking" technology for breeding products of special purpose
19. Блочна зерносушарка Block grain dryer
20. Рекуперативна зерносушарка Recuperative grain dryer
21. Термомеханічний агрегат на термосифонах (ТМА - Т) Thermomechanical aggregate with the thermosyphons
22. Система теплової утилізації теплоти та пилу продукту The system of thermal utilization of heat and dust of the product
23. Розробка технологій продуктів на основі горіхоплідної та насіннєвої сировини для закладів ресторанного господарства Development of products technologies based on nuts and seed raw material for restaurants enterprises
24. Розробка технології кулінарної продукції на основі пюреподібних мас із зерен сочевиці Development of technology of culinary products based on the innovation of mass from grains lentils
25. Розробка раціонів харчування для хворих на цукровий діабет ІІ типу The second type diabetes diet’s development
26. Розробка технологій страв з йодвмісною сировинию для закладів ресторанного господарства Development of technology dishes to iodine-containang material for restaurant enterprises
27. Розробка технології екстрактів з рослинної сировини Development of technologies of extracts from plant raw material
28. Запобігання вакуумної деформації полімерної споживчої тари Prevention of vacuum deformation of a polymeric consumption tape
29. Десертний желейний продукт на основі молочної сироватки Dessert jelly product based on dairy whey
30. Майонезні соуси, збагачені біопротекторами Mayonnaise sauces, enriched with biocorrectors
31. Біотехнологія селенвмісних пробіотиків Biotechnology of selenium-containing probiotics
32. Розробка технологій функціональних консервованих інгредієнтів з яблучних вичавок The development functional canned food ingredient technology from the apple pomace
33. Розробка технології хлорофілвмісних консервованих продуктів з листових овочів Elaboration the technology of canned foods that contain chlorophyll