Конференція - Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ ім. Г.Е. ВЕЙНШТЕЙНА

 

VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Економічні та соціальні аспекти розвитку України
на початку ХХІ століття»

15–16 жовтня 2019 р.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіранти, керівники підприємств і практики.


Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська.

 

≡ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • Економіка і розвиток галузей АПК.
 • Менеджмент, інвестиції та інновації в харчовому бізнесі.
 • Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку.
 • Маркетинг та логістика в агропромисловій сфері.
 • Особливості функціонування експортних логістичних систем.
 • Маркетингові аспекти економічного розвитку.
 • Облік і статистика на підприємствах галузі.
 • Фінансово-економічна безпека підприємств харчової промисловості.
 • Енергетичний менеджмент в харчовому виробництві.
 • Екологічний менеджмент харчових виробництв.
 • Соціально-економічні аспекти формування громадянської відповідальності у студентської молоді.

≡ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ≡

1. Матеріали оформлюються обсягом 2-4 сторінок, формату А4, набрані у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2007.

2. Назва – шрифт «Times New Roman», 14 пт, напівжирний, регістр – все прописні, вирівнювання по центру.
Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал після назви тез, із зазначенням наукового ступеня і звання – шрифт «Times New Roman», 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру, нижче – повна назва організації.
Текст тез – через інтервал після назви організації, шрифт «Times New Roman», 14 пт.

3. Формули набираються у вбудованому редакторі Microsoft Equation і друкуються по центру, нумерація в кінці рядка.

4. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під ним жирним шрифтом, наприклад,
Рис. 1 – назва рисунка

5. Таблиці розміщуються по центру. Назва таб-лиці вказують через тире після її номера також по центру рядка жирним шрифтом, наприклад,
Таблиця 1 – назва таблиці

6. Скорочені позначення фізичних величин виконуються латинськими символами відповідно до системи СІ.

7. Слово Література – набирають жирним шрифтом, перед ним – інтервал в 1 рядок.

8. Вимоги до структури тез доповідей:

 • назва;
 • автори;
 • організація;
 • основний текст складається з вступу, матеріалів і методів, результатів, висновків і літератури.

9. Вимоги до файлу.
Файл, створений у текстовому редакторе Microsoft Word 2003-2007 і збережений у форматі *.doc (*.docx), має бути названий за прізвищами авторів (наприклад, Іванов_Петров_Угольник.doc).

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету – ректор ОНАХТ, проф. Єгоров Богдан Вікторович,
т. + (048) 725-32-84.

Заст. голови оргкомітету:
проректор з наукової роботи, доц. Поварова Наталя Миколаївна,
т. + (048) 712-42-85
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, проф. Мардар Марина Ромиківна,
т. + (048) 712-42-21
директор ННІПЕіМ ім.Г.Е. Вейнштейна, доц. Каламан Ольга Борисівна,
т. + (048) 712-42-93, 0935010966

Організаційний комітет конференції:
Зав. каф. менеджменту і логістики, проф. Савенко Ігор Іванович,
т. + (048) 712-41-33
Зав. каф. маркетингу, підприємництва і торгівлі проф. Лагодієнко Володимир Вікторович,
т. + (048) 712-40-14
Зав. каф. економіки промисловості, проф. Павлов Олександр Іванович,
т. + (048) 712-40-66
Зав. каф. управління бізнесом, доц. Басюркіна Наталія Йосипівна,
т. + (048) 712-40-15
Зав. каф. обліку та аудиту, проф. Немченко Валерій Вікторович,
т. + (048) 712-41-68
Зав. каф. економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, доц. Рогатіна Лідія Петрівна,
т. + (048) 712-42-41
Зав. каф. соціології, філософії і права, доц. Соловей Анатолій Олександрович,
т. + (048) 712-41-67
Декан ф-ту менеджменту, маркетингу і логістики, доц. Агеєва Ірина Миколаївна,
т. + (048) 712-42-45
Декан ф-ту економіки, бізнесу і контролю, доц. Купріна Наталія Михайлівна,
т. + (048) 712-41-45

 

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Для включення доповіді до програми конференції необхідно інформацію про автора та тези до 30 вересня 2019 р. надіслати на електронну адресу: konferenciaecaru@gmail.com.

Організаційний внесок за участь у конференції – 200 грн.

У рамках конференції пройде наукова постерна сесія. Постер має бути у альбомній або книжній орієнтації формату А1.

 

≡ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ПОСТЕРА ≡

 • назва доповіді, ПІБ та адреса авторів, розта-шовується у верхній частині постера і виділяєтся щодо основного тексту;
 • анотація – у верхньому лівому кутку;
 • висновки та список літератури – у правому нижньому куті;
 • методи досліджень та результати роботи – на решті простору у певній логічній послідовності.
  Постер має мати такі обов'язкові елементи демонстрації:
  • ілюстрації, графіки, формули, таблиці, фотографії;
  • іншу інформацію, яку автор вважає важливою для оцінки роботи.

Увага! Шрифт постера має читатися з відстані 2 метрів.

Реквізити для платежів:

ГО «КМУ ОНАХТ»,

код ЄДРПОУ 36289108,

р/р 26005148151 в АБ «Укргазбанк»,

м. Одеса,

МФО 320478

Призначення платежу: оргвнесок на конференцію «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття» і прізвище учасника, (обов'язково).

Онлайн-реєстрація