Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
понеділок - неділя
з 8:00 до 18:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

Пожежна безпека

Вводяться в дію Правила пожежної безпеки для навчальних закладів України

Міністерство освіти і науки України Наказом від 15.08.2016 р. №974 затвердило «Правила пожежної безпеки для навчальних закладів і установ системи освіти України». Нові правила розроблені відповідно до Правил пожежної безпеки України і поширюються на:
1) навчальні заклади всіх типів і форм власності, які належать до сфери управління МОН: дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні, вищі, заклади післядипломної освіти;
2) установи системи освіти України, які належать до сфери управління МОН: бібліотеки, навчально-методичні центри, кабінети і т.д.
Згідно нових правил, з метою проведення заходів щодо запобігання виникненню пожеж і організації їх гасіння керівники установ (крім дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів) створюють добровільну пожежну охорону. У загальноосвітніх навчальних закладах (крім установ для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку) можуть створюватися дружини юних рятувальників-пожежних.
У закладах та установах з цілодобовим перебуванням учнів/вихованців необхідно встановити чергування обслуговуючого персоналу в нічний час без права сну протягом зміни. Приміщення для розміщення чергових має бути забезпечене телефонним зв'язком. Черговий повинен бути забезпечений фільтруючими пристроями для самопорятунку під час пожежі в розрахунку на максимальну кількість дітей і окремо для обслуговуючого персоналу, комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів і воріт, автомобільних в'їздів на територію закладу і установи.

Вимоги до котелень і опалювального устаткування навчальних закладів

З метою запобігання вибухів котлів та іншої опалювальної техніки, перед початком опалювального сезону теплові мережі, котельні, котли, печі та інші опалювальні прилади установ повинні бути ретельно перевірені та відремонтовані. Результати перевірок фіксуються в спеціальному журналі із зазначенням дати, прізвища особи, яка проводила перевірку, і його підпису. Несправні опалювальні прилади до експлуатації не допускаються.
Топка печей і казанів в установах і закладах повинно проводитися особами, які пройшли протипожежний інструктаж. Режим, час та тривалість роботи печей встановлюються розпорядженням керівника з урахуванням місцевих умов.
Топка печей в будинках з цілодобовим перебуванням людей (у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, гуртожитках) повинна закінчуватися за 2 години до сну, а в дитячому садку з денним перебуванням дітей - не пізніше ніж за годину до приходу дітей.
У приміщенні котельні забороняється:

 • виконувати роботи, не пов'язані з експлуатацією котельних установок;
 • допускати до роботи осіб, які не пройшли навчання з пожежно-технічного мінімуму і не мають відповідних кваліфікаційних посвідчень;
 • залишати без нагляду працюючі котли і нагрівачі;
 • експлуатувати установки в разі течі рідкого палива або витікання газу із системи паливоподачі;
 • працювати з несправними або відключеними приладами контролю і реагування, а також при їх відсутності;
 • розпалювати котельні установки без попередньої їх продувки повітрям;
 • подавати паливо при згаслих форсунках або газових пальниках;
 • сушити спецодяг, взуття, інші матеріали на котлах та паропроводах.

Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-14

Міністерство внутрішніх справ України Наказом від 30.12.2014г. №1417 затвердив нові «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-14. Цим же Наказом скасовується дія «Правил пожежної безпеки в Україні» 2004 року (наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року №126), а також «Правила пожежної безпеки для об'єктів площею до 300 м2».
Нові «Правила пожежної безпеки України» НАПБ А.01.001-14 встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки будівель, споруд різного призначення і прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, експлуатованих будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будівель і споруд.
Нові Правила НАПБ А.01.001-14 не поширюються на:

 • підземні споруди промислового призначення;
 • метрополітени (крім об'єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення);
 • тунелі;
 • об'єкти виробництва, зберігання та утилізації вибухових і радіоактивних речовин і засобів підривання;
 • морські та річкові споруди, що знаходяться на плаву;
 • нафто-, газо-, продуктопроводи;
 • лісові масиви.

Правила є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
У НАПБ А.01.001-14 Правилах пожежної безпеки України №1417 зазначені як загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання, так і основні вимоги до об'єктів різного функціонального призначення, в тому числі:

 • установам і організаціям освіти і науки;
 • установам охорони здоров'я;
 • підприємствам торгівлі та харчування;
 • будинкам для тимчасового проживання людей;
 • об'єктів площею до 300 м2;
 • промисловим підприємствам;
 • підприємствам транспорту;
 • автозаправних станцій;
 • житлових будинків;
 • лазнях сухого жару, саунах.

Які є нюанси при виборі вогнегасника?

При виборі вогнегасника слід звернути увагу на наступні основні вимоги. При виробництві вуглекислотного вогнегасника всередині його корпусу може з'явитися окалина. Виробник повинен прибрати її і захистити метал шаром фарби або лаку. Якщо захисного шару немає, а на металі корпусу з'являється окалина, то під дією вуглекислоти окалина обсипається на дно корпусу, а при використанні вогнегасника це може вивести його з ладу. Заряджати вогнегасник слід тільки сертифікованої вуглекислотою, сертифікат на право перезарядки повинен мати і пункт обслуговування, який заряджає вогнегасник. При використанні несертифікованих вуглекислотних вогнегасників підвищення вологи може призвести до ураження струмом користувача.
При виборі порошкового вогнегасника слід перевіряти, чи відкритий зварювальний шов на його корпусі. Якщо шов знизу закритий металевою обечайкой, то туди потрапляє волога, корпус іржавіє і швидко виходить з ладу. На заході такі корпусу вогнегасників використовувати заборонено, хоча в китайських вогнегасниках цей недолік має місце бути.

Які документи визначають норми експлуатації вогнегасників?

 • П.4.1 НАПБ Б.01.008-2004 «Правила експлуатації вогнегасників», затверджені наказом МНС України від 2 квітня 2004 року № 152;
 • НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»;
 • ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники. Загальні технічні вимоги та методи випробувань»;
 • ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) «Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги»;
 • ГОСТ 12.2037-78 ССБТ «Техніка пожежна. Вимоги безпеки».

Чи можна продовжити термін експлуатації вогнегасника?

Вогнегасники повинні відповідати вимогам ДСТУ 3675 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань », ДСТУ 3734« Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги », НАПБ Б.01.008-2004« Правила експлуатації вогнегасників », технічних умов, експлуатаційних документів виробників і бути сертифікованими в Україні в установленому порядку. Державний стандарт України ДСТУ 3675-98 «Пожежна безпека. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» говорить, що термін служби для вогнегасників (крім вуглекислотних) повинен бути не менше ніж 10 років.
Термін служби балонів високого тиску вуглекислотних вогнегасників встановлюється розробником вогнегасників з урахуванням вимог НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». Всі вогнегасники підлягають обов'язковому огляду особою, відповідальною за пожежну безпеку. При виявленні пошкоджень, відсутності маркування, пломби або пристрою блокування, при наявності механічних пошкоджень і слідів корозії на їх корпусах або запірно-пускових пристроях, за відсутності робочого тиску в корпусі (для вогнегасників закачного типу) вогнегасники підлягають технічному обслуговуванню (далі - ТО).
Першою стадією ТО вогнегасника є його технічне діагностування. Технічне діагностування проводять з метою визначення його технічного стану, пошуку несправності та прийняття рішення щодо його ремонту, технічного посвідчення, перезарядження або закінчення його експлуатації.
Під час проведення технічного діагностування кожного вогнегасника перевіряється наявність на нього паспорта, неушкодженою маркування, пломби та пристрою блокування.
Технічне діагностування всіх типів вогнегасників проводять згідно вимог до ТО виробника на конкретний тип вогнегасника з періодичністю не рідше одного разу на рік.
Згідно ДСТУ 2860 «Надійність техніки. Терміни та визначення» термін служби - це календарна тривалість експлуатації, при досягненні якої експлуатацію об'єкта необхідно припинити незалежно від його технічного стану. Показники надійності вогнегасників щодо терміну служби вказуються розробниками вогнегасників в технічних умовах.
Тому експлуатацію вогнегасників (вуглекислотних і порошкових) здійснюють відповідно до терміну служби, який вказується в технічних умовах і інших експлуатаційних документах виробника вогнегасників.

 

У яких випадках і в які терміни проводиться технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників?

Технічне обслуговування, діагностування, ремонт, огляд, перезарядка - це комплекс операцій з перевірки та забезпечення працездатності вогнегасника для його застосування за призначенням, транспортування і зберігання або прийняття рішення по ремонту або зняття його з експлуатації.
Вогнегасники, які мають сертифікат відповідності, підлягають технічному обслуговуванню після їх огляду особою, відповідальною за пожежну безпеку на підприємстві, де вони експлуатуються. Огляд буває первинний і періодичний. Терміни періодичної перевірки - не рідше одного разу в шість місяців.
Відправляються на технічне обслуговування в пункт ТО вогнегасники, при огляді яких будуть виявлені наступні невідповідності:

 • відсутність паспорта на вогнегасник;
 • закінчився термін проведення технічного обслуговування вогнегасника, який повинен відповідати вимогам інструкції з експлуатації;
 • відсутність або порушення цілісності на вогнегаснику пломби, пристрою блокування (запобіжної чеки), гнучкого рукава та кронштейна (якщо передбачено конструкцією);
 • наявність видимих зовнішніх пошкоджень вогнегасника і слідів корозії на ньому;
 • положення стрілки індикатора тиску кожного закачного вогнегасника (крім вуглекислотного) чи не знаходиться в межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора);
 • пошкодження маркування (етикетки) кожного вогнегасника.

Також технічного обслуговування підлягають вогнегасники:

 • при негативному результаті первинного або періодичного огляду;
 • після застосування вогнегасника за призначенням;
 • після закінчення гарантійного терміну експлуатації.

Важливим моментом є те, що першим етапом технічного обслуговування вогнегасника є технічне діагностування. А воно, в свою чергу, повинно проводитися не рідше одного разу на рік. Тому, за великим рахунком, можна сказати, що технічне обслуговування проводиться раз на рік.
Перезаряджати водні та водопінні вогнегасники треба з періодичністю не рідше одного разу на рік, порошкові - не рідше одного разу на 2 роки (якщо виробниками не передбачений більший термін). Порошкові вогнегасники, встановлені на дорожньо-транспортних засобах повинні заряджатися не рідше одного разу на рік. Вуглекислотні вогнегасники перезаряжают з періодичністю не рідше одного разу на 5 років.
Відзначимо, що особа, відповідальна за пожежну безпеку, не має ніякого права самому здійснювати будь-які роботи з технічного обслуговування вогнегасників.

 

Правила пожежної безпеки в Україні

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Як безпечно встановити новорічну ялинку