Аспірантура і докторантура

Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
понеділок - неділя
з 8:00 до 18:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

Історія аспірантури


Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів

Робота з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації проводилась на всіх етапах становлення та розвитку вищого навчального закладу, забезпечуючи створення та укріплення наукових шкіл, зростання наукового потенціалу.

Вже у 30-х роках ХХ ст., у межах програми «Кадри для кадрів», інститут отримав право підготовки аспірантів за 4-ма науковими спеціальностями, а у 1934 р. було відкрито спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за двома науковими напрямками:

 • технологія мукомельного виробництва;
 • конструювання технологічного обладнання.

У процесі розвитку інституту формувалися наукові школи, проводився відбір талановитої молоді для підготовки кандидатів та докторів наук. На початкових етапах цією роботою керували професор В.Я. Гіршсон та П.Г. Демидов.

У період з 1939 по 1941 роки в аспірантурі пройшли підготовку 23 особи, 8 з них - з технологічного обладнання, теорії та конструкції борошномельних машин та механізмів, 2 особи - з біохімії зерна.

Організатором, духовним наставником та науковим керівником аспірантів був к.т.н. А.В. Панченко. Пізніше активно долучився до цієї роботи к.т.н. В.Я. Бєлецький та к.т.н. С.М. Золотарьов.

У перші повоєнні роки кандидатами технічних наук стали випускники аспірантури А.М. Дзядзіо, Л.І. Котляр, П.І. Гусєв, з 1945 роки - ще 42 випускника аспірантури.

У цей період активно проводилися наукові дослідження у галузі технології переробки зерна, елеваторно-складського господарства, технологічного обладнання, промислової вентиляції, біохімії зерна, автоматизації технологічних процесів, теоретичних основ теплотехніки, теорії механізмів та машин, експериментальної фізики і т.д.

Разом з розвитком наукових шкіл в інституті відкривались нові наукові спеціальності для підготовки кандидатських дисертацій, збільшувався прийом до аспірантури.

Аспіранти активно працювали під науковим керівництвом вчених А.В. Панченка, П.Н. Платонова, В.Я. Гіршсона, А.М. Дзядзіо, Н.В. Роменського, Е.Б. Лунца, Д.Т. Гохштейна, В.Я. Бєлецького, З.Р. Горбіса, І.Л. Ройха, Ф.І. Трішина, В.І. Жидко, М.С. Дудкина та інш.

У 1965 році інститут отримав право приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

З розвитком інституту зростала потреба у кадрах вищої кваліфікації, в розвитку матеріально-технічної бази кафедр та лабораторій. Ця робота потребувала усе більшого професіоналізму та організаторських зусиль.

У 70-ті роки роботу з організації підготовки кандидатів та докторів наук очолили проректор з наукової роботи О.М. Дзядзіо, д.т.н., професор та зав. аспірантури В.К. Смірнова.

Після реорганізації інституту (приєднання факультетів Одеського технологічного інституту харчової та холодильної промисловості та Херсонського індустріального інституту), аспірантура функціонувала з 29 наукових спеціальностей. Наукове керівництво аспірантами здійснювали 67 наукових керівників, в тому числі 19 докторів наук. з 1972 по 1983 роки обов´язки завідування аспірантурою виконувала С.Ф. Скрипник.

У 1976 році в інституті відкрили спеціалізовану раду із захисту докторських дисертацій з трьох наукових спеціальностей:

 • 05.18.02 - технологія зернових, бобових, круп´яних продуктів та комбікормів;
 • 05.18.13 - технологія консервованих харчових продуктів;
 • 05.02.14 - машини та агрегати харчової промисловості.

З роками робота з підготовки докторів та кандидатів наук стає все більш багатогранною та відповідає вимогам часу. Для створення умов і надання допомоги при підготовці докторських та кандидатських дисертацій необхідно все більше цілеспрямованих зусиль керівництва інституту, кафедр, відділу аспірантури, НДУ, усіх структурних підрозділів.

Інститут посилює зв´язки з виробництвом, розвиває матеріально-технічну базу, створює нові наукові напрямки та відкриває нові спеціальності в аспірантурі.

У ці роки роботою з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів керують:

 • М.А.Грішин, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи; (січень 1976 - листопад 1985 рр.);
 • Є.І. Жуковський, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, заслужений діяч науки та техніки України (грудень 1985-травень 2006 рр.);
 • Л.В. Капрельянц, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародним зв´язкам, заслужений діяч науки та техніки України в галузі науки та техніки (червень 2006 роки і до тепер).

Під керівництвом проректорів з наукової роботи, відділ аспірантури, який очолює з 1983 р. і до цього часу А.М. Гончаренко, проводить спільно з кафедрами та факультетами організаційно-методичну творчу роботу із забезпечення системної підготовки науково-педагогічних кадрів.

Збільшення наукового потенціалу, наявність спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій, розвиток матеріально-технічної бази та наукових шкіл в академії зумовили можливість відкриття у 1988 році докторантури з двох основних наукових напрямів:

 • розробка інтенсивних технологій виробництва круп´яних продуктів та комбікормів;
 • розробка ефективних методів консервування різноманітних видів харчової рослинної сировини.

Щорічно поповнюється кадрами вищої кваліфікації, оновлюється інтелектуальний потенціал інституту, інших навчальних наукових закладів, організацій та підприємств АПК України, Росії, Молдови, Вірменії, Грузії, Казахстану. Киргизії, Азербайджану, Латвії, Естонії, Польщі, Болгарії, Словаків. Куби, Монголії та інш. Більше ніж у 30-ти країнах десятки випускників аспірантури нашої академії займають керівні посади.

З 1990 року в академії активно розвивається підготовка докторів і кандидатів наук зі спеціальності 03.00.20 - біотехнологія (технічні науки), одного з пріоритетних напрямів розвитку науково-технічного прогресу, за яким було підготовлено 28 кандидатських та 1 докторська дисертація, в тому числі 6 - для Білорусії, Сенегалу, Алжиру, Ємену, Іраку, Палестини.

У 1991 році академія додатково отримала право підготовки докторів технічних наук у докторантурі з двох наукових спеціальностей:

 • 05.05.14 - машини та апарати холодильної та криогенної техніки, системи кондиціонування;
 • 05.18.12 - процеси та апарати харчових виробництв.

Роботи докторантів зробили вагомий внесок в теорію та практику технологічних і біотехнологічних процесів, обладнання харчової та зернопереробної галузі АПК.

Тематика дисертаційних робіт докторантів та аспірантів спрямована на вирішення основних проблем:

 • енергозбереження під час виробництва харчових продуктів;
 • вдосконалення та інтенсифікації технологічних, біотехнологічних процесів виробництва харчових, кормових продуктів та комбікормів, підвищення їх якості;
 • використання вторинної сировини у виробництві харчових та кормових продуктів.

Розвиток та трансформація наукових шкіл, зростаючий рівень наукового забезпечення дозволив академії в період з 2004 по 2006 роки відкрити нові спеціальності:

 • 02.00.20 - аналітична хімія;
 • 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів;
 • 05.18.16 - технологія продуктів харчування;
 • 08.07.01 - економіка промисловості;

З 2007 року, після зміни у Переліку спеціальностей, з яких відбувається захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук, присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, академія проводить підготовку кадрів вищої кваліфікації з наступних наукових спеціальностей:

 • у докторантурі:
  • 05.05.14 - холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціонування;
  • 05.18.01 - зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових та хлібопекарських виробів і комбікормів;
  • 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв;
  • 05.18.13 - технологія консервованих охолоджених харчових продуктів.
 • в аспірантурі:
  • 01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків;
  • 02.00.02 - аналітична хімія;
  • 03.00.20 - біотехнологія;
  • 05.02.02 - машинознавство;
  • 05.05.14 - холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціонування;
  • 05.13.07 - автоматизація процесів управління;
  • 05.17.14 - хімічна опірність матеріалів та захист від корозії;
  • 05.18.01 - зберігання та технологія переробки зерна, виготовлення зернових та хлібопекарських виробів та комбікормів;
  • 05.18.12 - процеси та обладнання харчових мікробіологічних та фармацевтичних виробництв;
  • 05.18.13 - технологія консервованих та охолоджених харчових продуктів;
  • 05.18.15 - товарознавство;
  • 05.18.16 - технологія продуктів харчування;
  • 08.00.04 - економіка та управління підприємствами;
  • 09.00.02 - діалектика та методологія пізнання.

Наявність матеріальної бази та наукового забезпечення дозволило МОН молоді і спорту у 2011 році розширити перелік наукових спеціальностей в аспірантурі академії. ОНАХТ отримала право проводити підготовку аспірантів за спеціальністю 05.18.05 - технологія сахаристих речовин та продуктів бродіння.

З 2012р. у зв´язку із змінами Переліку наукових спеціальностей, з яких відбувається підготовка наукових кадрів, проводять захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, присуджують наукові ступені та присвоюють вчені звання, які внесені Міністерством освіти та науки, молоді і спорту, академія проводить підготовку кадрів вищої кваліфікації з наступних наукових спеціальностей:

 • у докторантурі:
  • 05.05.14 - холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціонування;
  • 05.18.01 - технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів і харчових концентратів;
  • 05.18.02 - технологія зернових, бобових, круп´яних продуктів та комбікормів, олійних та (луб´яних) культур;
  • 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв;
  • 05.18.13 - технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів.
 • в аспірантурі:
  • 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків;
  • 02.00.02 - аналітична хімія;
  • 03.00.20 - біотехнологія;
  • 05.02.02 - машинознавство;
  • 05.05.14 - холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціонування;
  • 05.13.07 - автоматизація процесів управління;
  • 05.17.14 - хімічна опірність матеріалів та захист від корозії;
  • 05.18.01 - технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових і харчових концентратів;
  • 05.18.02 - технологія зернових, бобових, круп´яних продуктів і комбікормів, олійних та луб´яних культур;
  • 05.18.04 - технологія м´ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів;
  • 05.18.05 - технологія сахаристих речовин і продуктів бродіння;
  • 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв;
  • 05.18.13 - технологія консервованих і охолоджених продуктів;
  • 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів;
  • 05.18.16 - технологія харчової продукції;
  • 08.00.04 - економіка та управління підприємствами;
  • 09.00.02 - діалектика і методологія пізнання.

Роботи вчених академії, дослідження з основних та пріоритетних напрямів науки, досягнення наукових шкіл, є джерелом, базою, що забезпечує підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, основними формами якої значною мірою залишається аспірантура та докторантура.

Система підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в академії, задовольняє потреби у кадрах вищої кваліфікації, в першу чергу, академії, механіко-технологічного технікуму та технічного коледжу, інших вищих навчальних закладів, організацій, підприємств АПК України та ряду зарубіжних країн, як за рахунок держбюджету, так і на договірних умовах.

Випускники аспірантури нашої академії захистили дисертації та успішно працюють в академії, інших вищих навчальних закладах, на підприємствах, організаціях, у народному господарстві України та за її межами. Багато з них стали керівниками високого рівня, займають важливі державні посади у народному господарстві, навчальних закладах та наукових організаціях різних країн.

За останні 30 років академія підготувала 72 докторів і близько 600 кандидатів наук./P>

За останні 30 років академія підготувала 72 докторів і близько 600 кандидатів наук. Сьогодні більшість керівників академії є випускниками ОНАХТ, мають великий досвід викладацької, наукової, керівної та суспільної роботи, що надає їм можливість успішно керувати колективами. В академії зосереджені визнані наукові школи та колективи, які є основними потенціалом академії.

Зусилля професорсько-викладацького складу 8 факультетів, 37 кафедр, відділу аспірантури, ПНДЛ Науково-дослідного інституту зерна та харчових продуктів, інформаційно-аналітичного відділу спрямовані на постійний пошук нових організаційних форм роботи із залученням до наукової діяльності кращих випускників (переважно магістрів). Студенти у процесі самостійної роботи вирішують нестандартні дослідницькі задачі, отримують науковий досвід, реалізація якого знаходить своє місце у магістерських і дипломних випускних роботах. Усе більше значення приділяється мовній підготовці, участі у зарубіжних конкурсах, зв´язкам з промисловістю, ученими провідних світових наукових центрів. Роботи значної кількості аспірантів і докторантів впроваджують у виробництво та навчальний процес.

100% випускників докторантури і 85-90% аспірантури, як правило, працевлаштовуються на кафедри академії, переважно на викладацьку роботу. За останні 5 років кафедри академії поповнилися 88 випускниками аспірантури і 9 - докторантури.

На різних етапах і формах підготовки над докторськими дисертаціями працюють 55 кандидатів наук і 69 співробітників академії - над кандидатськими дисертаціями.

Аспіранти і докторанти мають всі можливості для ефективної роботи над дисертаціями:

 • проведення наукових дослідів у лабораторіях кафедр, Проблемній науково-дослідній лабораторії науково-дослідного інституту зерна та харчових продуктів академії, інших вищих навчальних закладів і організацій, виконують науково-дослідні держбюджетні та господарчодоговірні роботи, приймають участь у форумах, конференціях, симпозіумах;
 • публікація результатів наукових досліджень у науково-виробничих журналах, спеціальних виданнях академії: «Наукові праці ОНАХТ», «Зернові продукти та комбікорми», «Харчова наука і технологія», «Автоматизація технологічних і бізнес-процесів», «Економіка харчової промисловості», «Роботи міжнародного геометричного центру», збірник «Наукові праці молодих учених, аспірантів і студентів», «Вісник виноробства», «Продукти та інгредієнти» і у тезах конференцій та семінарів різних рівнів, які проводяться в академії;
 • стажування у відомих центрах України і за кордоном з метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення авторських досліджень на сучасному обладнанні, оволодіння новітніми унікальними методами, управління інноваційною діяльністю, забезпечення інформаційного обміну і розширення наукових контактів;
 • захист докторських та кандидатських дисертацій у спеціалізованих радах академії з 7 наукових спеціальностей:
  • 03.00.20 - біотехнологія;
  • 05.18.01 - технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів і харчових концентратів;
  • 05.18.02 - технологія зернових, бобових, круп´яних продуктів і комбікормів, олійних і луб´яних культур;
  • 05.18.04 - технологія м´ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів;
  • 05.18.12 - процеси і обладнання харчових і фармацевтичних виробництв;
  • 05.18.13 - технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів;
  • 05.18.16 - технологія харчової продукції.

Щорічно за результатами Всеукраїнського конкурсу наукових робіт нагороджуються стипендіями Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Академія багато років активно співпрацює з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України і отримує неоціненну допомогу у цільовій підготовці кадрів вищої кваліфікації економічного профілю.

Удосконалення підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів за широким діапазоном спеціальностей спрямовано на виконання основної задачі академії - підготовки висококваліфікованих спеціалістів харчової та переробної промисловості з урахуванням сучасних вимог до освіти та науки.

У теперішній час, у роки докорінної перебудови системи вищої освіти в умовах вступу України у міжнародний освітній простір і виконання зобов´язань із забезпечення міжнародної академічної мобільності учасників освітнього процесу, ця робота стає все більш актуальною і творчою.

Через роки не забудуться імена тих людей, хто стояв біля джерел наукових шкіл, талановитих вчених докторів наук, професорів, визначних ентузіастів-організаторів системи підготовки науково- педагогічних кадрів: В.Ф. Чайковський, П.Н. Плотонов, А.М. Дзядзіо, М.Я Дікіс, Н.В. Роменський, І.Л. Ройх, В.Я. Бєлецький, А.Т. Марх, Б.Л. Флауменбаум, А.Ф. Фан-Юнг, О.А. Кириленко, І.М. Берман, А.І. Чмир, А.Н. Мальський, А.А. Преображенський, Г.І. Терещенко, М.С. Дудкін, А.Л. Фельдман, Л.І. Карнаушенко, П.В. Данильчук, О.Ф. Загибалов, М.А. Гришин, В.О. Русаков, В. О. Моргун та інші.

Їх спадщина вічна, на ній грунтується сучасна наука, розвиваються і трансформуються нові наукові школи академії, проводиться підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру.