Конференція - Вода в харчовій промисловості


Міністерство освіти і науки України
Одеська національна академія харчових технологій
Кафедра біоінженерії та води

запрошують Вас прийняти участь у роботі

X Всеукраїнської науково-практичної конференції

молодих учених, аспірантів і студентів

«ВОДА В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ»

яка відбудеться 21–22 березня 2019 р. в м. Одеса

при підтримці:

 • Асоціації виробників водоочисної техніки та доочищеної води (АВТ)
 • Асоціації виробників мінеральних та питних вод України
 • Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ)
 • ТДВ «Одеський завод мінеральних вод «Куяльник»

 

Оргкомітет конференції:

 • Голова оргкомітетуЄгоров Б.В., ректор Одеської національної академії харчових технологій (ОНАХТ), д-р техн. наук, професор
 • Заст. голови оргкомітетуПоварова Н.М., проректор з наукової роботи ОНАХТ, канд. техн. наук, доцент
 • Заст. голови оргкомітету з організаційних питаньКоваленко О.О., зав. кафедри біоінженерії і води ОНАХТ, д-р техн. наук, ст. наук. співробітник

Члени оргкомітету:

 • Солоницька І.В. – директор навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова ОНАХТ, канд. техн. наук, доцент
 • Саркісян Г.О. – декан факультету технології вина і туристичного бізнесу ОНАХТ, канд. техн. наук, доцент
 • Стрікаленко Т.В. – д-р мед. наук, професор кафедри біоінженерії і води ОНАХТ
 • Псахис Б.Й. – президент Асоціації виробників водоочисної техніки та доочищеної води,
  директор НТІЦ «Водообробка» ФХІ НАНУ, професор
 • Зайцева Л.С. – ТДВ «Одеський завод мінеральних вод «Куяльник»

Секретаріат конференції:

 • Григорьєва Тетяна Петрівна – інженер кафедри біоінженерії і води ОНАХТ, моб. тел. 098-000-77-20, 095-766-03-00.

Адреса оргкомітету конференції «Вода в харчовій промисловості»:
Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, Дх-219, Дх- 225, Одеська національна академія харчових технологій (www.biv.onaft.edu.ua).

 

≡ Основні завдання конференції ≡

 • Узагальнення результатів фундаментальних і прикладних досліджень в сфері обробки води для потреб харчової галузі.
 • Обговорення нових ідей, розробка спільних проектів.

На конференції будуть розглянуті наступні питання:

 • Перспективні технології, сучасні реагенти і матеріали для водопідготовки та очищення стічних вод.
 • Нові методики та прилади для дослідження показників якості води.
 • Фасовані води та напої - актуальні проблеми нормування, виробництва і якості.
 • Процеси і обладнання для підвищення якості води та очищення стічних вод на підприємствах харчової промисловості.
 • Захист від корозії у воднотранспортних мережах і технологічному обладнанні.
 • Еколого-енергетичні та економічні аспекти використання води у виробництві харчової продукції.

Вимоги до оформлення тез доповідей

До публікації будуть прийматися тези доповідей за вищезгаданими темами українською, російською або англійською мовою.

Тези повинні бути надруковані на одній - трьох повністю заповнених сторінках формату А4 з полями: верхнє, нижнє, праве – 2,0 см, ліве – 2,5 см. Колонтитули – 1,25. Microsoft Word 2003-2010, Times New Roman, стиль звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 0,63 см, вирівнювання - за шириною. Розміщення переносів – автоматичне.

Структура тез:

 • УДК у верхньому лівому куті сторінки (12 пт.);
 • через один інтервал – назва тез напівжирними великими літерами по центру сторінки (14 пт.);
 • далі, через один інтервал, напівжирним шрифтом (12 пт.) – прізвище та ініціали авторів і наукових керівників із зазначенням вченого звання і наукового ступеня;
 • нижче, через один інтервал, напівжирним шрифтом (12 пт.) – повна назва організації, місто;
 • далі, через один інтервал, звичайним шрифтом (12 пт.) друкують текст тез доповіді;
 • висновки і перелік джерел інформації (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

Таблиці, рисунки, діаграми (чорно-білі) розміщують після посилання на них в тексті.

 

Для прийняття рішення про включення Вас в учасники конференції і Вашої доповіді в програму конференції Вам необхідно надіслати на електронну пошту оргкомітету voda10@ukr.net (і обов'язково продублювати на пошту alpha_water@ukr.net):

 • заявку на участь у конференції,
 • тези доповіді.

 

Останній термін прийому заявок і тез доповідей – 15 березня 2019 р.

Матеріали, що не відповідають наведеним вимогам або будуть відправлені після зазначеного терміну – НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

Всім учасникам конференції буде відправлено електронний збірник матеріалів конференції.

 

З А Я В К А

на участь у конференції

 

Прізвище ____________________________________
Ім’я________________________________________
По-батькові_________________________________
Назва організації ____________________________
Факультет, група (для студентів)_______________
Посада (для аспірантів, молодих учених
і наукових керівників) __________________________
____________________________________________

Вчене звання, наукова ступінь (для молодих учених і наукових керівників) __________________________

Поштова адреса______________________________
____________________________________________
Телефон  ____________________________________
Факс  _______________________________________
E-mail (вказати обов’язково!) ____________________________________________
Назва доповіді ______________________________
____________________________________________
Співавтори ___________________________________
____________________________________________
Пропозиція за формою участі в конференції:

- участь з усною доповіддю
- заочна участь

Необхідність бронювання місць в готелі, кількість місць________________________________________

 

Запрошення на конференцію у електронному вигляді -2019