Факультети

Приймальна комісія

(048) 712-40-88,
722-80-99

Час роботи:
Понеділок - П´ятниця
з 9:00 до 17:00
Субота, Неділя -
з 9:00 до 16:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Обережно! Живий товар

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики


Декан
Декан
к.е.н., доцент
Агеєва Ірина Миколаївна


Сайт факультета

Здійснює підготовку бакалаврів-магістрів за денною та заочною формами навчання за спеціальностями:

  • «Менеджмент організацій і адміністрування»;
  • «Логістика»;
  • «Маркетинг»;
  • «Публічне управління та адміністрування»;
  • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики створений на базі факультету економіки, менеджменту і бізнесу, має глибокі історичні корені - підготовка інженерів-економістів здійснюється з 1933 року.

Необхідність створення нового факультету назрівала давно. Сучасні зміни обумовлюють необхідність удосконалювання ведення бізнесу, вимог до фахівців різних напрямків. У зв´язку із цим в останні роки факультет економіки, менеджменту і бізнесу стрімко розвивався: відкриті нові спеціальності і спеціалізації, реорганізовані існуючі та створені нові кафедри. У результаті факультет був розділений на два нових: «Економіки і бізнесу» і «Менеджменту і маркетингу», а з 2011 року «Менеджменту, маркетингу і логістики».

До складу факультету менеджменту, маркетингу і логістики ОНАХТ увійшли три кафедри:

  • маркетингу, підприємництва і торгівлі (зав. каф. - д.е.н., проф. В.В. Лагодієнко);
  • менеджменту і логістики (зав. каф. - д.е.н., проф. І.І. Савенко);
  • соціології, філософії і права (зав. каф. - к.і.н., проф. Г.В. Ангелов).

На кафедрах «Маркетингу, підприємництва і торгівлі» і «Менеджменту і логістики» здійснюється підготовка студентів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», а також за спеціалізацією «Менеджмент готельно-ресторанного господарства», де навчають ефективному управлінню, визначенню поточних і стратегічних цілей підприємства, його підрозділів. Основною рисою менеджера є вміння працювати в команді, для чого необхідно розуміти мотиви людей у здійсненні певних кроків, визначати відповідальність і повноваження кожного.

Менеджер - це керівник будь-якого рівня: від начальника цеху до керівника підприємства. В економічно розвинених країнах лише наявність освіти менеджера дозволяє працювати на керівних посадах.

Спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» дозволяє вивчити складну і багатофункціональну структуру туристичного бізнесу. Випускник ОНАХТ даного профілю вміє ефективно управляти готелем (рестораном) або одним з напрямків його бізнесу, визначати його стратегічні цілі, створювати високотехнологічний готельний продукт, орієнтований на споживача, у такий спосіб сприяючи розвитку рекреації Південного регіону та України в цілому, піднімаючи імідж і загальну конкурентоспроможність нашої країни у світі.

Спеціалізація «Логістика» дозволяє навчити ефективному управлінню всіма видами потоків на підприємстві - від матеріальних і фінансових до інформаційних і трудових - з метою оптимізації витрат виробництва. Логістика покликана заощаджувати час, продукцію, гроші, площі, устаткування. Логіст розробляє оптимальні управлінські рішення для досягнення конкурентної переваги - низьких витрат виробництв, а також визначає найбільш ефективні шляхи розвитку підприємства в перспективі.

Сьогодні будь-яка галузь має потребу у фахівцях, що вміють максимізувати прибуток, удосконалити асортиментний ряд продукції, налагодити зв´язки з партнерами, вийти на нові ринки. В умовах ринкової економіки одним з важливих елементів ефективного господарювання є маркетинг. Фахівців такого рівня планують готовити на кафедрі маркетингу і логістики, де протягом ряду років успішно виконуються науково-дослідні та дипломні роботи з напрямків маркетингової діяльності харчових підприємств.

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» відкриває перед фахівцем можливісті: керувати діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації; підрозділами органів місцевого самоврядування.
Випускник може працювати: в органах державного управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях, міжнародних фондах, недержавних організаціях, політичних організаціях.

Спеціальність «Маркетинг» відкриває перед сучасним фахівцем широкі обрії: випускники можуть працювати на харчових і інших підприємствах, у медіа-холдингах, консалтингових фірмах директорами з маркетингу, маркетологами, розробляти рекламні компанії, PR- акції, заходу щодо просування товарів і послуг, цінову політику компанії, досліджувати ринок, створювати і виводити на ринок нові бренди й торговельні марки, формувати й реалізовувати маркетингові плани і програми.

Спеціальність «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» дозволяє отримати навички для успішного розвитку власного чи сімейного бізнесу, вміння перетворити захоплення і хобі у бізнес.
Діяльність в сфері підприємництва – це організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності, управління фірмами оптової і роздрібної торгівлі.
Діяльність в сфері торгівлі спрямована на вивчення ринку, формування і контроль асортименту товарів, управління якістю товарів, управління продажами.

Завдяки висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу, розвиненій матеріально-технічній базі та застосуванню інноваційних методів навчання на факультеті готовлять фахівців з високим рівнем знань, які швидко адаптуються до умов діяльності організацій, формулюють цілі, визначають завдання, не бояться відповідальності, здатні самостійно приймати управлінські рішення.

Студенти факультету протягом 5-ти років навчання, знайомлячись із роботою менеджерів всіх рівнів, проходять практику і стажування, а по закінченні академії або вже на старших курсах працевлаштовуються на провідних підприємствах України. Наші випускники сьогодні займають управлінські посади в різних сферах - від харчової промисловості і сфери послуг до органів державного управління, податкових органів і банків, що підтверджує високу якість знань і практичних навичок, одержуваних в академії.

Високий рівень викладання, сполучення знань з менеджменту зі знаннями технологій вигідно відрізняє наших випускників від інших, дозволяє їм бути більше затребуваними і конкурентоспроможними на ринку праці.

Велика увага на кафедрах факультету приділяється науково-дослідницькій роботі студентів, що сприяє розвитку їхнього творчого мислення. Студенти гідно представляють академію на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях. Високий рівень підготовки підтверджується безліччю нагород, грамот і дипломів різного ступеня.

Навчальний процес на факультеті нерозривно пов´язаний з виховною роботою. На факультеті активно працюють органи студентського самоврядування. Великою популярністю серед студентів користуються різні заходи, пов´язані з розвитком їх творчого, професійного і особистісного потенціалу. З особливим інтересом студенти всіх курсів беруть участь у художній самодіяльності та спортивних заходах всіх рівнів.

Майбутнє факультету менеджменту, маркетингу і логістики - у безперервному підвищенні кваліфікації його співробітників, удосконалюванні матеріально-технічної бази, освоєнні передових методик ведення навчального процесу і проведенні наукових досліджень, розвитку співробітництва з підприємствами, науковими установами тай навчальними закладами.

Більш докладну інформацію про факультет ви можете знайти на web-сайті fmml.onaft.edu.ua.